Контраст
Шрифт
На базі ХНУВС відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама»
НАВС

19 квітня 2024 року у Харківському національному університеті внутрішніх справ відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама».

 

Секції та напрями конференції

1.   Кримінально-правові засоби протидії злочинності в умовах війни:

    злочин агресії: національні та міжнародні правові механізми протидії;

воєнні злочини і пов’язані з війною кримінальні правопорушення: проблеми законодавства та правозастосування;

    геноцид і злочини проти людяності: актуальні проблеми нормативного визначення та кваліфікації;

    проблеми кримінально-правової охорони окремих соціальних благ в умовах війни;

    проєкт нового Кримінального кодексу України: критичний погляд.

2.   Кримінологічне забезпечення протидії злочинності в умовах війни:

    сучасний російський фашизм: наукова діагностика стану, пояснення факторів,  перспективи протидії; 

    злочинність в умовах війни: національні, регіональні та глобальні тенденції відтворення;

    стратегії і тактичні підходи до протидії злочинності в умовах війни в Україні.

3.   Кримінальна юстиція в умовах війни:

   забезпечення прав людини у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану;

проблеми процесуальної регламентації заходів забезпечення кримінального провадження та слідчих (розшукових) дій;

збирання доказів у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані зі збройною агресією проти України;

 взаємодія органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами під час розслідування кримінальних правопорушень в умовах війни;

 співробітництво з Міжнародним кримінальним судом;

    кримінально-виконавча політика в умовах війни;

     реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: виклики та відповіді;

  проблеми захисту прав засуджених в умовах війни;

 правовий статус військовополонених та поводження із ними: конфліктні зони міжнародного гуманітарного права та національної юстиції;

    актуальні проблеми реформування правоохоронних та судових органів в умовах війни.

4.   Сучасні проблеми криміналістики і тенденції розвитку судово-експертної діяльності в умовах війни:

    сучасний стан та перспективи розвитку криміналістичної техніки;

теоретичні та практичні проблеми використання криміналістичних обліків під час досудового розслідування кримінальних правопорушень;

удосконалення тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження;

 формування та реалізація криміналістичних методик розслідування окремих видів і груп кримінальних правопорушень;

      особливості використання спеціальних знань у кримінальному провадженні.

5. Перехідне правосуддя в оптиці галузевих правничих та міждисциплінарних студій:

   зарубіжний досвід застосування перехідного правосуддя: перспективи та обмеження;

   проблеми забезпечення справедливого правосуддя у перехідний період;

  підходи до забезпечення відшкодування завданої війною шкоди;

     встановлення історичної правди: методологія, часові межі, зміст, ризики;

     інституціональні реформи, спрямовані на неповторення збройного конфлікту у майбутньому.

 

До участі в роботі Міжнародної науково-практичної конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, працівники правоохоронних органів, а також аспіранти, ад’юнкти, слухачі, студенти, курсанти, які активно займаються науковими дослідженнями в зазначеній сфері.

 

Для участі у роботі конференції необхідно надіслати до 20 березня
2024 року на електронну адресу conf.kpik[email protected]:

1) заявку за наданою формою;

2) тези, оформлені за вказаними вимогами.

 

Більш детальну інформацію Ви можете переглянути за посиланням.

 

Робочі мови: українська, англійська.

 

Формат проведення: змішаний (у режимі відеоконференції з використанням платформи ZOOM).

 

Початок роботи конференції: 10 год 00 хв.

Початок реєстрації конференції: 9 год 00 хв.

 

Звертаємо увагу авторів на те, що забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

 

 

Схожі новини: