Контраст
Шрифт
Державний науково-дослідний інститут МВС України пропонує до вашої уваги наукові видання категорії «Б»
НАВС

 

НАУКА І ПРАВООХОРОНА


ISSN (Print): 2072-8670

Науковий журнал «Наука і правоохорона» є платформою сучасної наукової думки вітчизняних та закордонних вчених щодо новітніх досягнень та актуальних проблем права, кримінології, історії, соціології, психології, державного управління, правоохоронної діяльності та правозастосовної практики, на сторінках якого публікуються науково-теоретичні та практичні статті з питань юридичної науки.

Засновано 2007 року.

Засновник – Державний науково-дослідний інститут МВС України.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 13082-1966Р від 21 серпня 2007 року.

Включений до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 8 (категорія Б). (Наказ МОН України від 15 жовтня 2019 року № 1301).

Науковий журнал посів І місце в конкурсі на краще наукове періодичне видання в системі МВС України у 2010 році, ІІ місце – у 2011 і 2012 роках та ІІІ місце – у 2014 році.

Рекомендований вченою радою Державного науково-дослідного інституту МВС України.

Періодичність: чотири рази на рік.

Мови видання: українська, англійська.

 

Посилання на сайт видання: https://naukaipravoohorona.com

 

Вимоги до оформлення статей

 

СУЧАСНА СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА


ISSN (Print): 2411-3816

Науково-практичний журнал «Сучасна спеціальна техніка» є платформою сучасної наукової думки вітчизняних та закордонних вчених щодо розвитку наукових та науково-технічних досліджень у галузі створення спеціальних технічних засобів, систем, спорядження для правоохоронних органів; розробки нових технологій та матеріалів для створення спеціальної техніки; аналізу практики впровадження та застосування технічних засобів у діяльність правоохоронних органів.

Засновано 2015 року. Засновники – Державний науково-дослідний інститут МВС України, Національний авіаційний університет, Національна академія внутрішніх справ.

Зареєстровано Міністерством юстиції України: серія КВ № 21221-11021Р від 13 лютого 2015 року.

Включений до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 1 (категорія Б). (Наказ МОН України від 17 березня 2020 року № 409).

Науково-практичний журнал посів ІІІ місце в конкурсі на краще наукове періодичне видання в системі МВС України у 2017 році та І місце – у 2020 році.

Рекомендований вченою радою Державного науково-дослідного інституту МВС України.

Періодичність: чотири рази на рік.

Мови видання: українська, англійська.

 

Посилання на сайт видання: https://suchasnaspectehnika.com

 

Вимоги до оформлення статей

 

Схожі новини: