Contrast
Letter
Національна академія внутрішніх справ
Національна академія внутрішніх справ – один із найпрестижніших закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Його по праву можна вважати лідером не лише у своєму сегменті, а й у системі юридичної освіти України загалом. Базовим елементом системи комплексної підготовки здобувачів вищої освіти в академії є вища юридична освіта, інтегрована у європейську модель професійного навчання поліцейських. Проведення всіх видів занять забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний персонал із залученням досвідчених фахівців МВС України та Національної поліції, інших правоохоронних і судових інституцій, громадських та міжнародних організацій. Академія як навчально-науково-практичний комплекс надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів вищої освіти бакалавра й магістра за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність», «Публічне управління та адміністрування» і «Психологія» для підрозділів кримінальної поліції, оперативної служби, фахівців з кібербезпеки та кримінального аналізу (включаючи кейси по роботі з цифровими доказами), судових експертів й інспекторів-криміналістів, офіцерів превенції, практичних психологів.
Саме в НАВС здійснюються перепідготовка та підвищення кваліфікації всіх основних категорій поліцейських базових спеціалізацій, поміж яких – КОРД і ТОР (тактико-оперативного реагування). Академія єдина в системі МВС має спеціалізовані центри підготовки миротворців, поліграфологів і парамедиків. Посилено специфічні тактичну й вибухотехнічну, вогневу, мовну, комп’ютерну та домедичну підготовку, запроваджено нові спеціалізації з антикорупційного менеджменту, безпеки журналістів, гендерної компетентності. Для інтегрування освітнього процесу, фізичного й духовного гартування патріотів, змістовного наповнення виховної роботи та дозвілля заклад зміцнює, розширює і тепер має найкращу в системі МВС навчальну й наукову матеріально-технічну базу та інфраструктуру з перспективами введення в експлуатацію вже найближчим часом нових сучасних корпусів й об’єктів цільового призначення. Створено близько сорока профільних навчальних полігонів, облаштовано сучасні тири, стрільбища, автодром і смуги перешкод, побудовано тисячі квадратних метрів житлових корпусів. Спеціалізовані аудиторії оснащено сучасною мультимедійною, комп’ютерною та криміналістичною технікою, автоматизованими робочими місцями, широким виходом у відомчі й глобальну електронні мережі. З огляду на специфіку професії, важливою є практична підготовка майбутніх поліцейських. Лише відпрацювавши моделі поведінки з потенційним правопорушником, курсанти опановують правильні техніки й здатні обрати правильний алгоритм дій. Кожний навчальний полігон побудовано так, щоб вони могли на власні очі побачити і власноруч провести дослідження та експерименти, виконати слідчі й розшукові дії, скласти процесуальні документи в умовах, максимально наближених до реальних. Набуті вміння та навички курсанти надалі успішно закріплюють під час навчальних практик і стажувань, заступаючи на чергування в складі патрульних нарядів та слідчо-оперативних груп територіальних органів поліції, беручи безпосередню участь в охороні публічного порядку й спецопераціях. Пріоритетним є відпрацювання на полігонах комбінованих дій – від реєстрації злочину і до судового розгляду. З цією метою запроваджено новий модуль – «Зал судових засідань», на базі якого здійснюється також професійна підготовка працівників, які реалізують заходи з охорони приміщень органів та установ системи правосуддя. Важливою складовою професійного навчання майбутніх правоохоронців є фізична та вогнева підготовка. Відпрацювати швидкість, а головне – точність виконання всіх дій курсантам допомагають досвідчені викладачі, використовуючи можливості інтерактивних тирів. Створено належні умови для фізичного гартування курсантів, формування навичок самозахисту й рукопашного бою. До послуг здобувачів освіти – сучасні тренажерні зали, стаді¬они, бігові доріжки, гімнастичні майданчики та майданчики для ігрових видів спорту. Для учасників освітнього процесу працюють кафе та їдальні. Адже, відновивши сили в курсантському ресторані, кожен буде прагнути навчатися краще. У структурі академії успішно функціонує єдине в Україні навчально-тренувальне відділення домедичної підготовки, де за європейськими стандартами курсанти відпрацьовують тактичні прийоми надання невідкладної допомоги постраждалим. Потужним джерелом інформації для курсантів і студентів є бібліотека, література в якій зберігається як на традиційних, так й електронних носіях. У всіх навчальних локаціях забезпечено швидкісний доступ до мультимедійних підручників, ресурсів електронного репозитарію та відомчих мереж, зокрема освітнього порталу МВС. Важливим структурним підрозділом академії є юридичний ліцей імені Ярослава Кондратьєва. З нього починається шлях становлення майбутніх правоохоронців. Більшість ліцеїстів продовжують справу своїх батьків, які загинули або отримали каліцтво під час виконання службових обов’язків, у тому числі захищаючи суверенітет і територіальну цілісність країни на Сході. Повсякчас наші ліцеїсти, курсанти й студенти відвідують музеї, театри, виставки, фестивалі. Парламент курсантського (студентського) самоврядування сприяє організації цікавого дозвілля здобувачів освіти. Вокальна студія «Колорит» й ансамбль барабанщиць – завжди очікувані гості на будь-якому святі. Для успішної талановитої молоді є можливість долучитися до творчої діяльності академічних колективів, які заслужено здобули статус народних. Ситуація в країні у зв’язку з поширенням коронавірусу внесла певні корективи як в освітній процес, так і в систему організації дозвілля. Академія запровадила низку протиепідемічних заходів для безпечного навчання ліцеїстів, курсантів і студентів, а також роботи всіх категорій працівників закладу. Унаслідок підвищення вимог суспільства та посиленої уваги до діяльності Національної поліції актуальним завданням є формування якісно підготовленої групи кадрів управлінської ланки та її резерву. За підтримки міжнародних партнерів на базі інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації академії започатковано спеціалізований тренінговий курс для керівників поліції вищої ланки. Ознайомлюючись з основами управлінської роботи поліції країн Європи, слухачі водночас набувають і вдосконалюють лідерські риси, навички менеджменту, публічного адміністрування, соціальної комунікації, зокрема з мас-медіа й громадськістю, логістики, організації забезпечення правопорядку під час проведення масових заходів тощо. Завдяки потужному науковому потенціалу в академії вже понад двадцять років забезпечується якісна підготовка здобувачів наукових ступенів доктора філософії і доктора наук за десятьма науковими спеціальностями. Створено й успішно функціонують п’ять спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, до роботи яких залучено досвідчених практиків і всесвітньо відомих учених. Академія має славну 100-річну історію. За роки незалежності заклад підготував тисячі юристів-правоохоронців, які на різних посадах несуть службу в кожному підрозділі МВС України й Національної поліції, працюють в органах прокуратури та суду. Серед випускників – відомі державні діячі, видатні вчені, керівники правоохоронних струк¬тур, освітніх закладів і наукових установ, є і герої України. Міжнародне визнання академії закріплено її членством в Асоціації європейських поліцейських коледжів, Конференції керівників закладів вищої освіти поліції країн Центральної та Східної Європи, активною взаємодією з міжнародними організаціями (Консульта¬тивна місія Євросоюзу, Офіс Ради Європи, представництва ООН, НАТО і ОБСЄ, різні фонди, Міжнародна поліцейська асоціація, посольства дружніх країн). Авторитет академії підтверджено незалежними рейтингами. Щороку представники закладу стають лауреатами премій Президента, Уряду, Національної академії наук, здобувають призові місця в престижних міжнародних конкурсах. Наш професіоналізм – запорука безпеки України та її населення. Саме тому ми щодня вдосконалюємо наш професійний рівень і матеріально-технічне оснащення. Працювати з нами – престижно. Ми – гідні довіри. Створюємо безпеку разом! Служимо та захищаємо!
Національна академія внутрішніх справ

Актуальні новини закладів вищої освіти

14:04 12.04.2021
Запрошуємо на навчання до НАВС!
Запрошуємо на навчання до НАВС!
Харківський національний університет внутрішніх справ

Харківський національний університет внутрішніх справ — заклад вищої освіти МВС України. Ректором університету є генерал поліції третього рангу, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Валерій Васильович Сокуренко.

У 2017 році разом із громадськістю університет відзначив 100 років від початку підготовки правоохоронних кадрів на харківській землі. За цей час виш підготував понад 50 тисяч фахівців для правоохоронних органів, які працюють в усіх куточках України.

В університеті готують фахівців за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії».

Факультет № 1 (слідства) здійснює підготовку за денною формою навчання слідчих для органів досудового розслідування Національної поліції України для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право». Факультет також готує слідчих, фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України за денною формою навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 081 «Право».

Випускники факультету працюють в органах досудового розслідування на посадах слідчих.

Факультет № 2 (кримінальної поліції) здійснює підготовку бакалаврів за денною формою навчання за спеціальностями:

081 «Право», що готує слідчих для органів досудового розслідування Національної поліції України;

262 «Правоохоронна діяльність» – оперуповноважених для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України.

Випускники факультету працюють у підрозділах карного розшуку, боротьби з незаконним обігом наркотиків, стратегічних розслідувань та інших оперативних підрозділах Національної поліції України.

Факультет № 3 (превентивної діяльності) здійснює підготовку бакалаврів за денною формою навчання за спеціальностями:

262 «Правоохоронна діяльність», що готує дільничних офіцерів поліції для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України;

053 «Психологія» – психологів і фахівців для підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України.

Також факультет здійснює підготовку магістрів за денною формою навчання за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України.

Випускники факультету працюють психологами, на посадах інспекторів ювенальної превенції, дозвільної системи, в підрозділах кадрового забезпечення, патрульної поліції.

Факультет № 4 (кіберполіції) здійснює підготовку бакалаврів за денною формою навчання за спеціальностями:

081 «Право», що готує слідчих для підрозділів кіберполіції Національної поліції України;

262 «Правоохоронна діяльність» – фахівців для підрозділів протидії торгівлі людьми Національної поліції України;

125 «Кібербезпека» – фахівців для підрозділів кіберполіції Національної поліції України.

Це єдиний факультет у системі відомчих закладів вищої освіти України, який готує фахівців для підрозділів кіберполіції Національної поліції України. Випускники факультету працюють на посадах слідчих, оперуповноважених підрозділів кіберполіції, фахівцями підрозділів протидії торгівлі людьми, а також в оперативно-технічних та інформаційно-аналітичних підрозділах.

Факультет № 5 (для працівників Національної поліції України) здійснює підготовку за заочною формою навчання працівників Національної поліції України для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Факультет № 6 (за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб), на якому навчаються студенти, у тому числі іноземні громадяни. На факультеті здійснюється підготовка фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 053 «Психологія», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 125 «Кібербезпека».

Найважливішою складовою кожного закладу освіти є його науково-педагогічний потенціал. В університеті функціонує відділ організації освітньо-наукової підготовки, який здійснює підготовку за ступенем вищої освіти «доктор філософії». Підготовка докторів філософії здійснюється в ад’юнктурі (за державним замовленням) та аспірантурі (за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб) зі спеціальностей 081 «Право», 053 «Психологія», 011 «Освітні, педагогічні науки».

Для майбутніх вступників в університеті діє підготовче відділення.

Для студентів денної та заочної форм навчання – кафедра військової підготовки, після закінчення якої вони отримують військове звання «молодший лейтенант запасу». Кафедра здійснює підготовку за військово-обліковими спеціальностями: «Військова психологія», «Морально-психологічне забезпечення дій військ».

Університет має сучасну матеріально-технічну базу. Для відпрацювання практичних навичок функціонують навчально-тренувальні полігони: тактичний, криміналістичний, відділ поліції, центр боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору, п’ять стрілецьких комплексів, лазерні мультимедійні тири, центри корекційної та психодіагностичної діяльності, гендерної освіти, Українсько-Польського розвитку, виставкова зала, музей університету. Працюють унікальні навчальні аудиторії: зала судових засідань, зелена кімната для надання психологічної допомоги постраждалим від насильства, юридична клініка, в якій курсанти і студенти університету надають безоплатну правову допомогу населенню тощо.

Університет активно співпрацює з поліцейськими установами Швеції, Чехії, Норвегії, США, Туреччини, Хорватії, Польщі та інших країн.

Побудовано сучасний дев’ятиповерховий гуртожиток, працює медико-санітарна частина, розширено й оновлено мережу університетських їдалень і кафе.

Для курсантів і студентів працюють численні спортивні секції, борцівські, тренажерні та спортивні зали, літній багатофункціональний спортивний комплекс із майданчиками для виконання гімнастичних вправ, гри у футбол, волейбол, баскетбол, є смуга перешкод. Багатофункціональний комплекс «Динамо-Арена», побудований за сучасними європейськими стандартами, дозволяє проводити тренінги, заняття зі спеціальної фізичної і тактичної підготовки, спортивно-масові заходи, футбольні матчі тощо.

В університеті працюють гуртки художньої самодіяльності, прикладного мистецтва. Розкрити свій творчий потенціал курсанти і студенти можуть під час проведення численних культурно-масових заходів.

Також до складу університету входять:

СУМСЬКА ФІЛІЯ ХНУВС, на базі якої здійснюється підготовка для здобуття ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» за денною та заочною формами навчання дільничних офіцерів поліції для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Також у Сумській філії навчаються студенти за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для здобуття ступеня «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність».

На базі Сумської філії ХНУВС функціонує СУМСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ «АКАДЕМІЯ ПОЛІЦІЇ», що здійснює первинну професійну підготовку поліцейських, яких уперше прийнято на службу в поліцію.На базі Сумської філії ХНУВС функціонує Сумський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції», що здійснює первинну професійну підготовку поліцейських, яких уперше прийнято на службу в поліцію.

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ ХНУВС, на базі якого здійснюється підготовка бакалаврів і фахових молодших бакалаврів на денній та заочній формах навчання за льотними, технічними й економічними спеціальностями. У коледжі також функціонує відділення підготовки іноземних студентів і перепідготовки авіаспеціалістів. Коледж є одним із провідних авіаційних державних закладів вищої освіти України, а в галузі підготовки вертолітних кадрів йому взагалі немає рівних. Випускники коледжу отримують диплом про закінчення Харківського національного університету внутрішніх справ державного зразка та розподіляються для проходження служби в структурі МВС України.

ФАКУЛЬТЕТИ:

№ 1 (слідства): тел. (057) 73-98-223,

№ 2 (кримінальної поліції): тел. (057) 73-98-372,

№ 3 (превентивної діяльності): тел. (057) 73-98-314,

№ 4 (кіберполіції): тел. (057) 73-98-224,

№ 5 (заочного навчання для працівників Національної поліції): тел. (057) 73-98-137,

№ 6 (права та масових комунікацій): тел. (057) 73-98-800)

Військова підготовка громадян за програмою підготовки офіцерів запасу, тел. (057) 739-84-44; (050) 945-99-50; (097) 272-91-77)

Докторантура та аспірантура: тел. (057) 7398-192; (057) 7398-183; (057) 7398-359; +38063-388-11-01

Cумська філія: тел. (0542) 33-03-18, http://sumy.univd.edu.ua

Кременчуцький льотний коледж: (05366) 3-11-18, (05366) 3-10-30 http://klk.univd.edu.ua

Приймальна комісія: тел. (057) 73-98-300, (097) 680-13-53, (057) 73-98-010

Дистанційна підготовка до ЗНО: тел. (057) 73-98-898

Підготовче відділення: тел. (057) 739-81-41; (066) 123-81-96

Рекрутинговий центр Національної поліції: https://osvita.np.gov.ua

Харківський національний університет внутрішніх справ

Актуальні новини закладів вищої освіти

14:04 12.04.2021
Запрошуємо на навчання до ХНУВС!
Запрошуємо на навчання до ХНУВС!
10:07 28.07.2020
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Одеський державний університет внутрішніх справ
Одеський державний університет внутрішніх справ забезпечує повний цикл підготовки юристів: від бакалавра до доктора наук. Курсанти і студенти вивчають такі загальноюридичні дисципліни, як: кримінальне право, цивільне право, кримінологія, кримінальний процес, цивільний процес, криміналістика, міжнародне право, конституційне право, адміністративне право і адміністративний процес, фінансове, податкове, митне право, юридичну психологію тощо.
Крім цього, для курсантів університету викладаються спеціальні дисципліни, як наприклад: оперативно-розшукова діяльність, вогнева підготовка, тактико-спеціальна підготовка, спеціальна фізична підготовка, протидія кіберзлочинності тощо. Для закріплення теоретичних знань проводяться виїзні практичні заняття у підрозділах Національної поліції.   До складу Університету входять 6 факультетів (1 у м. Херсоні), 19 кафедр, Навчально-науковий інститут права та кібербезпеки, Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань протидії наркозлочинності, Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань кримінального аналізу, відділ післядипломної освіти, докторантура та аспірантура, відділи, служби та підрозділи забезпечення.   В університеті видаються наукові журнали «Південноукраїнський правничий часопис» та «Юридичний бюлетень», які входять до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук (доктора філософії) (Рішення Атестаційної колегії МОН України від 26.06.2014 р.). Журнали зареєстровано в таких наукометричних базах, репозитаріях та каталогах як: «Google Scholar», «Research Bible (ResearchBib)», «Українські наукові журнали», «Україніка наукова», Книжкової палати України ім. Івана Федорова, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної Парламентської бібліотеки України, Львівської національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника, Одеської національної наукової бібліотеки, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка. Журнали включено до рейтингового списку «Бібліометрика української науки» Центру дослідження соціальних комунікацій. До складу редакційних колегій журналів входять провідні науковці України, Великої Британії, Чеської Республіки та Люксембургу.   В університеті функціонують 3 спеціалізовані вчені ради, Центр гендерної освіти, Підготовчі курси, Школа кримінальної журналістики, Юридична клініка.   Проходження практики студентами здійснюється за їхнім вибором як у державних органах та установах, так і в комерційних підприємствах і закладах.   Курсанти проходять практику у підрозділах Національної поліції, де будуть гарантовано працевлаштовані після закінчення навчання.   Гарантією якісної підготовки фахівців є професійний рівень науково-педагогічних кадрів. Сьогодні в університеті створено потужний педагогічний потенціал вчених: 24 доктора наук і професора та 127 кандидатів наук, доцентів і старших наукових співробітників. Крім наукових досягнень, більшість працівників мають значний досвід роботи в практичних підрозділах – судових та правоохоронних органах, що вкрай важливо для підготовки майбутніх юристів.   В університеті працюють загальна та спеціальна бібліотеки. Крім цього, в наявності значна кількість електронних видань. Вони забезпечують майбутніх фахівців навчально-методичною, науковою та художньою літературою.   При проведенні лекційних та семінарських занять використовуються мультимедійні презентації та навчальні фільми, відповідні спеціалізовані програмні засоби. Лекційний фонд університету переведено в електронну форму та разом з навчально-методичними комплексами дисциплін зберігається на цифрових носіях на кафедрах та у бібліотеці.   Значна увага в навчальному закладі приділяється розвитку фізичної культури та спорту. На сьогодні в університеті є можливість постійно вдосконалювати свою фізичну підготовку в різноманітних секціях бойових мистецтв під керівництвом досвідчених тренерів, більшість з яких є майстрами спорту. Завдяки цьому університет щороку поповнюється талановитими курсантами-спортсменами, які ще під час навчання стають чемпіонами України, Європи та Світу.   Встановлення та розвиток зв’язків із закладами вищої освіти, державними і недержавними організаціями України, іноземних держав, а також підвищення іміджу працівників правоохоронних органів на національній та міжнародній арені є одними з пріоритетних напрямів діяльності університету. Сьогодні університет взаємодіє з Академією МВС Республіки Білорусь, Академією «Штефан чел Маре» Республіки Молдова, Поліцейським університетським колледжем Фінляндської Республіки, Освітнім комплексом поліції Республіки Вірменія, Алматинською академією Міністерства внутрішніх справ Республіки Казахстан ім. М. Есбулатова, Румунською школою підготовки агентів поліціі м. Василя Ласкара, Литовською школою поліції, Центром німецького права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Місією ЄС з надання прикордонної допомоги Молдові та Україні, Міжнародною асоціацією поліцейських академій InterPA, Вищою школою поліції (м. Щитно, Республіка Польща), Європейським поліцейським коледжем (CEPOL) тощо.
Одеський державний університет внутрішніх справ

Актуальні новини закладів вищої освіти