Контраст
Шрифт
Заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України
Заклади вищої освіти Державної прикорднонної служби України
Заклади вищої освіти Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Заклади вищої освіти Національної гвардії України
Національна академія внутрішніх справ
Національна академія внутрішніх справ – один із найпрестижніших закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Його по праву можна вважати лідером не лише у своєму сегменті, а й у системі юридичної освіти України загалом. Базовим елементом системи комплексної підготовки здобувачів вищої освіти в академії є вища юридична освіта, інтегрована у європейську модель професійного навчання поліцейських. Проведення всіх видів занять забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний персонал із залученням досвідчених фахівців МВС України та Національної поліції, інших правоохоронних і судових інституцій, громадських та міжнародних організацій. Академія як навчально-науково-практичний комплекс надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів вищої освіти бакалавра й магістра за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність», «Публічне управління та адміністрування» і «Психологія» для підрозділів кримінальної поліції, оперативної служби, фахівців з кібербезпеки та кримінального аналізу (включаючи кейси по роботі з цифровими доказами), судових експертів й інспекторів-криміналістів, офіцерів превенції, практичних психологів.
Саме в НАВС здійснюються перепідготовка та підвищення кваліфікації всіх основних категорій поліцейських базових спеціалізацій, поміж яких – КОРД і ТОР (тактико-оперативного реагування). Академія єдина в системі МВС має спеціалізовані центри підготовки миротворців, поліграфологів і парамедиків. Посилено специфічні тактичну й вибухотехнічну, вогневу, мовну, комп’ютерну та домедичну підготовку, запроваджено нові спеціалізації з антикорупційного менеджменту, безпеки журналістів, гендерної компетентності. Для інтегрування освітнього процесу, фізичного й духовного гартування патріотів, змістовного наповнення виховної роботи та дозвілля заклад зміцнює, розширює і тепер має найкращу в системі МВС навчальну й наукову матеріально-технічну базу та інфраструктуру з перспективами введення в експлуатацію вже найближчим часом нових сучасних корпусів й об’єктів цільового призначення. Створено близько сорока профільних навчальних полігонів, облаштовано сучасні тири, стрільбища, автодром і смуги перешкод, побудовано тисячі квадратних метрів житлових корпусів. Спеціалізовані аудиторії оснащено сучасною мультимедійною, комп’ютерною та криміналістичною технікою, автоматизованими робочими місцями, широким виходом у відомчі й глобальну електронні мережі. З огляду на специфіку професії, важливою є практична підготовка майбутніх поліцейських. Лише відпрацювавши моделі поведінки з потенційним правопорушником, курсанти опановують правильні техніки й здатні обрати правильний алгоритм дій. Кожний навчальний полігон побудовано так, щоб вони могли на власні очі побачити і власноруч провести дослідження та експерименти, виконати слідчі й розшукові дії, скласти процесуальні документи в умовах, максимально наближених до реальних. Набуті вміння та навички курсанти надалі успішно закріплюють під час навчальних практик і стажувань, заступаючи на чергування в складі патрульних нарядів та слідчо-оперативних груп територіальних органів поліції, беручи безпосередню участь в охороні публічного порядку й спецопераціях. Пріоритетним є відпрацювання на полігонах комбінованих дій – від реєстрації злочину і до судового розгляду. З цією метою запроваджено новий модуль – «Зал судових засідань», на базі якого здійснюється також професійна підготовка працівників, які реалізують заходи з охорони приміщень органів та установ системи правосуддя. Важливою складовою професійного навчання майбутніх правоохоронців є фізична та вогнева підготовка. Відпрацювати швидкість, а головне – точність виконання всіх дій курсантам допомагають досвідчені викладачі, використовуючи можливості інтерактивних тирів. Створено належні умови для фізичного гартування курсантів, формування навичок самозахисту й рукопашного бою. До послуг здобувачів освіти – сучасні тренажерні зали, стаді¬они, бігові доріжки, гімнастичні майданчики та майданчики для ігрових видів спорту. Для учасників освітнього процесу працюють кафе та їдальні. Адже, відновивши сили в курсантському ресторані, кожен буде прагнути навчатися краще. У структурі академії успішно функціонує єдине в Україні навчально-тренувальне відділення домедичної підготовки, де за європейськими стандартами курсанти відпрацьовують тактичні прийоми надання невідкладної допомоги постраждалим. Потужним джерелом інформації для курсантів і студентів є бібліотека, література в якій зберігається як на традиційних, так й електронних носіях. У всіх навчальних локаціях забезпечено швидкісний доступ до мультимедійних підручників, ресурсів електронного репозитарію та відомчих мереж, зокрема освітнього порталу МВС. Важливим структурним підрозділом академії є юридичний ліцей імені Ярослава Кондратьєва. З нього починається шлях становлення майбутніх правоохоронців. Більшість ліцеїстів продовжують справу своїх батьків, які загинули або отримали каліцтво під час виконання службових обов’язків, у тому числі захищаючи суверенітет і територіальну цілісність країни на Сході. Повсякчас наші ліцеїсти, курсанти й студенти відвідують музеї, театри, виставки, фестивалі. Парламент курсантського (студентського) самоврядування сприяє організації цікавого дозвілля здобувачів освіти. Вокальна студія «Колорит» й ансамбль барабанщиць – завжди очікувані гості на будь-якому святі. Для успішної талановитої молоді є можливість долучитися до творчої діяльності академічних колективів, які заслужено здобули статус народних. Ситуація в країні у зв’язку з поширенням коронавірусу внесла певні корективи як в освітній процес, так і в систему організації дозвілля. Академія запровадила низку протиепідемічних заходів для безпечного навчання ліцеїстів, курсантів і студентів, а також роботи всіх категорій працівників закладу. Унаслідок підвищення вимог суспільства та посиленої уваги до діяльності Національної поліції актуальним завданням є формування якісно підготовленої групи кадрів управлінської ланки та її резерву. За підтримки міжнародних партнерів на базі інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації академії започатковано спеціалізований тренінговий курс для керівників поліції вищої ланки. Ознайомлюючись з основами управлінської роботи поліції країн Європи, слухачі водночас набувають і вдосконалюють лідерські риси, навички менеджменту, публічного адміністрування, соціальної комунікації, зокрема з мас-медіа й громадськістю, логістики, організації забезпечення правопорядку під час проведення масових заходів тощо. Завдяки потужному науковому потенціалу в академії вже понад двадцять років забезпечується якісна підготовка здобувачів наукових ступенів доктора філософії і доктора наук за десятьма науковими спеціальностями. Створено й успішно функціонують п’ять спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, до роботи яких залучено досвідчених практиків і всесвітньо відомих учених. Академія має славну 100-річну історію. За роки незалежності заклад підготував тисячі юристів-правоохоронців, які на різних посадах несуть службу в кожному підрозділі МВС України й Національної поліції, працюють в органах прокуратури та суду. Серед випускників – відомі державні діячі, видатні вчені, керівники правоохоронних струк¬тур, освітніх закладів і наукових установ, є і герої України. Міжнародне визнання академії закріплено її членством в Асоціації європейських поліцейських коледжів, Конференції керівників закладів вищої освіти поліції країн Центральної та Східної Європи, активною взаємодією з міжнародними організаціями (Консульта¬тивна місія Євросоюзу, Офіс Ради Європи, представництва ООН, НАТО і ОБСЄ, різні фонди, Міжнародна поліцейська асоціація, посольства дружніх країн). Авторитет академії підтверджено незалежними рейтингами. Щороку представники закладу стають лауреатами премій Президента, Уряду, Національної академії наук, здобувають призові місця в престижних міжнародних конкурсах. Наш професіоналізм – запорука безпеки України та її населення. Саме тому ми щодня вдосконалюємо наш професійний рівень і матеріально-технічне оснащення. Працювати з нами – престижно. Ми – гідні довіри. Створюємо безпеку разом! Служимо та захищаємо!
Національна академія внутрішніх справ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет внутрішніх справ - це флагман вищої освіти та науки, потужний центр підготовки кадрів для Національної поліції України за всіма світовими стандартами. Під його Прапором несуть службу, працюють та навчаються понад 10 тисяч осіб. Ректор поліцейського закладу вищої освіти – член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко. Через військову агресію російської федерації та активні бойові дії університет був вимушений передислокуватися з Харкова до інших регіонів України для продовження навчального процесу у безпечних умовах. Діють шість факультетів: слідства, кримінальної поліції, превентивної діяльності, кіберполіції, заочної підготовки працівників Національної поліції, факультет для навчання студентів, інститут післядипломної освіти, Сумська філія та Кременчуцький льотний коледж. Незважаючи на важкий час, університет зберіг науково-педагогічний колектив, який продовжує готувати нові кадри для Національної поліції України. Освітній процес забезпечують: 98 докторів наук, 309 кандидатів наук, 71 професор, 201 доцент, 6 старших наукових співробітників. Звання «заслуженого» мають 11 працівників університету. Працюють 4 спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук. У 2021 році у спеціалізованих вчених радах відбувся захист 87 дисертаційних досліджень, з яких – 26 на здобуття наукового ступеня доктора наук та 61 на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Також було створено 46 спеціалізованих вчених рад для проведення разового публічного захисту дисертації із метою присудження ступеня доктора філософії. У відділі організації освітньо-наукової підготовки на денній та заочній формах навчається 300 здобувачів вищої освіти, які активно публікують свої наукові здобутки та беруть участь в міжнародних конференціях
Університет є засновником і видавцем п`яти наукових фахових видань з відкритим доступом, що включені до національних і міжнародних наукометричних баз. Науковцями університету опубліковано 549 наукових досліджень, які проіндексовано в наукометричних базах даних Scopus і Web of Science. Бібліотека університету – це потужний осередок інформаційної підтримки для здобувачів освіти та науково-педагогічного складу. Книжковий фонд налічує майже 500 тисяч примірників, електронна бібліотека – 55 тисяч повнотекстових електронних джерел. Бібліотеку ХНУВС включено до довідника університетських бібліотек світу. Пріоритетним напрямом діяльності була і залишається практична спрямованість навчання, військово-патріотичне та національно-патріотичне виховання. В умовах російської агресії нового змісту набула діяльність навчально-тренувального центру пошукової та аналітичної роботи у кіберсфері; навчально-тренувальних полігонів: з протидії злочинам у сфері торгівлі людьми, що вчиняються із використанням високих інформаційних технологій; з протидії кібератакам; з інформаційної безпеки. Діють центри корекційної та психодіагностичної діяльності, де надається допомога людям, що знаходяться в панічному, стресовому стані; Гендерної культури, у фокусі основних напрямів діяльності якого, крім загальних аспектів гендерної проблематики, знаходяться питання протидії гендерно-обумовленому насильству, зокрема запобіганню та протидії військових злочинів та домашньому насильству, а також протидії торгівлі людьми. У Юридичній клініці курсанти і студенти під керівництвом досвідчених фахівців надають безкоштовну правову допомогу населенню. Університет бере активну участь у міжнародних програмах та проектах, орієнтованих на удосконалення правоохоронної системи України. ХНУВС єдиний ЗВО сектору безпеки та оборони виконує два проєкта програми Горизонт 2020 — «Взаємодія мережі розвідки й безпеки зі суб’єктами промисловості та науки» (NOTIONES) та «Європейське регіональне партнерство для гендерної рівності в епоху цифрових технологій» (EQUALS-EU). Програма Горизонт 2020 – є ініціативою ЄС, найбільшою програмою, що на конкурсній основі підтримує розвиток науки і впровадження інновацій. ХНУВС перший серед ЗВО сектору безпеки та оборони розпочав реалізацію проєкта «Світлофор політики ЄС: гендер, права, міграція та цифровізація» за напрямом Жан Моне програми Еразмус+. Проєкт спрямовано на демонстрацію того, як при застосуванні цифрових технологій забезпечується конфіденційність і загальні права людини на різних етапах міграційного циклу, особливо права жінок. Ціль напряму Жан Моне Еразмус+ – активізувати євроінтеграційний дискурс, сприяти досконалості євроінтеграційних студій, залучати заклади вищої освіти до дослідження євроінтеграційних процесів та поширення ідей Об’єднаної Європи. ХНУВС щорічно здійснює комплексний кримінологічний, соціологічний та психологічний моніторинг стану злочинності, причин та умов вчинення злочинів, фонових для злочинності явищ, довіри до правоохоронних органів та громадської думки про роботу поліції. Цей моніторинг реалізується у рамках науково-дослідних проектів "Безпека та довіра" (з 2013 року), "Молодь та наркотики" (з 1997 року), "Українське лонгітюдне дослідження" (з 2019 року). Усі дослідження здійснюються в рамках регіональних програм, міжнародних меморандумів та договорів про співпрацю з національними науковими установами, за підтримки ГУНП та ОВ(Д)А областей, де реалізуються дослідження, а також в співпраці з міжнародними організаціями (EUAM, UNODC, Американськими та Європейськими науковими та освітніми установами і професійними асоціаціями тощо). Результати досліджень публікуються у кращих світових видавництвах та рецензованих журналах 1-2 квартиля, презентуються на наукових заходах світового рівня, таких як щорічні конференції Європейського кримінологічного товариства, Американського кримінологічного товариства та ін. Незважаючи на воєнний час, Міністерством внутрішніх справ було прийнято рішення продовжити реалізацію проєкту “Поліцейський офіцер громади” на базі ХНУВС за підтримки IСITAP (Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту юстиції США). Від початку збройної агресії вже відбулося два випуски поліцейських офіцерів громад. У відомчому закладі вищої освіти багато уваги приділяється розвитку фізичної культури та спорту, здоровому способу життя. Майбутній правоохоронець має бути фізично підготовленим до виконання службових завдань, вміти захистити та надати допомогу тим, хто не може цього зробити сам. Численні спортивні секції - із самбо і дзюдо, боксу, гирьового спорту, легкої атлетики, ігрових видів спорту - футболу, волейболу, баскетболу, спортивні змагання, які регулярно проводяться в університеті, допомагають формувати силу, характер, вольові якості молодої людини. Найбільш талановиті й підготовлені курсанти та студенти захищають честь університету і нашої держави, здобувають перемоги на змаганнях всеукраїнського, європейського та світового рівнів. Курсантська й студентська молодь забезпечена комфортними умовами не лише під час навчального процесу, але й у побуті: сучасні гуртожитки, їдальні, медико-санітарна частина. Слід зазначити, що навчальні корпуси й гуртожитки обладнані сучасними укриттями на випадок повітряної тривоги або обстрілів, де є і необхідні інструменти, і засоби зв'язку, запаси медикаментів, їжі та питної води на кілька діб. У надзвичайно важких умовах російської агресії тисячі випускників університету зі зброєю в руках захищають нашу державу. Поліцейські несуть службу на деокупованих територіях із захисту публічної безпеки та порядку, виявляючи диверсантів, посібників російського агресора, колаборантів, проводять розмінування територій, допомагають налагодженню гуманітарної допомоги для населення тощо. Серед випускників ХНУВС - герої, які назавжди залишаться в наших серцях. Заступник командира окремого загону спеціального призначення Національної Гвардії України «Азов» з бойової та спеціальної підготовки старший лейтенант Віталій Грицаєнко, позивний «Гоголь» – загинув під час оборони Маріуполя. Колишній випускник факультету № 1 – він добровольцем став до лав підрозділу, щоб захищати нашу країну від російської агресії. За особисту мужність і героїзм йому посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». Війна поставила нові цілі й завдання, вирішення яких стало справою честі для колективу університету. Здобувачі вищої освіти та науково-викладацький склад вишу, кожний на своєму місці роблять усе від них залежне, щоб наблизити Перемогу над ворогом: допомога бійцям ЗСУ, медичним закладам і дитячим установам, ветеранам і малозабезпеченим. “Знання. Закон. Честь” - це девіз Харківського національного університету внутрішніх справ. Саме в цих словах полягає життєве кредо всіх працівників, курсантів, студентів, випускників університету. Саме на цих підвалинах ґрунтується його минуле, теперішнє й майбутнє. Факультет № 1 (слідства) здійснює підготовку за денною формою навчання слідчих для органів досудового розслідування Національної поліції України для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» та фахівців у сфері правоохоронної діяльності для підрозділів Національної поліції України: кримінальної поліції; превентивної діяльності; протидії торгівлею людьми за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Факультет також готує слідчих, фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України за денною формою навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 081 «Право». Випускники факультету працюють в органах досудового розслідування на посадах слідчих. Факультет № 2 (кримінальної поліції) здійснює підготовку бакалаврів за денною формою навчання за спеціальностями: 081 «Право» - слідчих для органів досудового розслідування Національної поліції України; 262 «Правоохоронна діяльність» – оперуповноважених для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України; 071 «Облік і оподаткування» - фахівців для фінансово-облікових та аудиторських підрозділів Національної поліції України та Міністерства внутрішніх справ. Випускники факультету працюють у підрозділах карного розшуку, боротьби з незаконним обігом наркотиків, стратегічних розслідувань та інших оперативних підрозділах Національної поліції України. Факультет № 3 (превентивної діяльності) здійснює підготовку бакалаврів за денною формою навчання за спеціальностями: 262 «Правоохоронна діяльність», що готує дільничних офіцерів поліції для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України; 053 «Психологія» – психологів і фахівців для підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України. Також факультет здійснює підготовку магістрів за денною формою навчання за спеціальностями 262 «Правоохоронна діяльність» та 053 «Психологія» для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України. Випускники факультету працюють у підрозділах превентивної діяльності поліцейськими офіцерами громад, інспекторами сектору ювенальної превенції, управлінь кадрового забезпечення, відділів комунікації та інших підрозділів, реалізуючи державну політику у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху, організації роботи дозвільної системи, превентивної та профілактичної діяльності, запобігання та припинення домашнього насильства. Факультет № 4 (кіберполіції) здійснює підготовку бакалаврів за денною формою навчання за спеціальностями: 081 «Право», що готує слідчих для підрозділів ГУНП в областях, які спеціалізуються на розслідуванні кіберзлочинів; 262 «Правоохоронна діяльність» – фахівців для підрозділів міграційної поліції Національної поліції України; 125 «Кібербезпека» – фахівців для підрозділів кіберполіції Національної поліції України. Це єдиний факультет у системі відомчих закладів вищої освіти України, який готує фахівців для підрозділів кіберполіції Національної поліції України. Випускники факультету працюють на посадах слідчих, інспекторів та спеціальних агентів підрозділів кіберполіції, оперуповноважених міграційної поліції, а також в оперативно-технічних, кримінального аналізу та інформаційно-аналітичних підрозділах. Факультет № 5 (заочного навчання для працівників Національної поліції України та військовослужбовців Національної гвардії України) здійснює підготовку за заочною формою навчання за державним замовленням працівників Національної поліції України та військовослужбовців Національної гвардії України для здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» та освітнього ступеня магістр за спеціальностями 262 «Правоохоронна діяльність», 053 «Психологія», 125 «Кібербезпека». Факультет № 6 (за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб), на якому навчаються студенти, у тому числі іноземні громадяни. На факультеті здійснюється підготовка фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 053 «Психологія», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 125 «Кібербезпека». Діє кафедра військової підготовки, що здійснює військову підготовку громадян України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче «бакалавр» (для студентів усіх форм навчання) за програмою підготовки офіцерів запасу з отриманням військового звання «молодший лейтенант запасу» за військово-обліковою спеціальністю «Морально-психологічне забезпечення дій військ (сил)». СУМСЬКА ФІЛІЯ ХНУВС. Високопрофесійним науково-педагогічним складом здійснюється підготовка курсантів для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за денною та заочною формами навчання дільничних офіцерів поліції для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Також у Сумській філії навчаються студенти за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для здобуття ступеня «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність». На базі Сумської філії ХНУВС функціонує СУМСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ «АКАДЕМІЯ ПОЛІЦІЇ», що здійснює первинну професійну підготовку поліцейських, яких уперше прийнято на службу в поліцію. КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ ХНУВС здійснює підготовку бакалаврів і фахових молодших бакалаврів за денною та заочною формами навчання за льотними, технічними й економічними спеціальностями. Коледж є одним із провідних авіаційних державних закладів вищої освіти України в галузі підготовки вертолітних кадрів. Випускники коледжу отримують диплом про закінчення Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ державного зразка та розподіляються для проходження служби в авіаційних підрозділах МВС України відповідно до фаху. Курсанти КЛК ХНУВС, які навчаються за льотно-технічними спеціальностями мають можливість пройти військову підготовку та отримати звання молодшого лейтенанта. ФАКУЛЬТЕТИ: № 1 (слідства): тел. +38 068 880 98 71 № 2 (кримінальної поліції): тел. (066) 102 64 24, № 3 (превентивної діяльності): тел. (098) 278 21 39, № 4 (кіберполіції): тел. (097) 496-50-30, № 5 (заочного навчання для працівників Національної поліції України та військовослужбовців Національної гвардії України): тел. (057) 739 81 37; (097) 901 94 17, № 6 (за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб): тел: (057) 739 88 00 Підготовче відділення: тел. (057) 739 81 41; (066) 123 81 96 Військова підготовка громадян за програмою підготовки офіцерів запасу, тел. (057) 739 84 44; (050) 945 99 50; (097) 272 91 77 Докторантура та аспірантура: тел. (057) 739 81 92; (057) 739 81 83; (057) 739 83 59; (063) 388 11 01 Cумська філія: тел. (0542) 33 03 18, http://sumy.univd.edu.ua Кременчуцький льотний коледж: (05366) 311 18, (05366) 310 30, http://klk.univd.edu.ua Приймальна комісія: тел. (097) 680 13 53, (067) 391 11 85 – із загальних питань Підготовче відділення: тел. (066) 687 95 79 Рекрутинговий центр Національної поліції: https://osvita.np.gov.ua
Харківський національний університет внутрішніх справ

Актуальні новини закладів вищої освіти

13:06 17.06.2024
Розпочинається прийом заявок на вступ до ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання
Міністр внутрішніх справ України повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі про початок прийому заявок на вступ до ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання
Одеський державний університет внутрішніх справ
Одеський державний університет внутрішніх справ забезпечує повний цикл підготовки юристів: від бакалавра до доктора наук. Курсанти і студенти вивчають такі загальноюридичні дисципліни, як: кримінальне право, цивільне право, кримінологія, кримінальний процес, цивільний процес, криміналістика, міжнародне право, конституційне право, адміністративне право і адміністративний процес, фінансове, податкове, митне право, юридичну психологію тощо.
Крім цього, для курсантів університету викладаються спеціальні дисципліни, як наприклад: оперативно-розшукова діяльність, вогнева підготовка, тактико-спеціальна підготовка, спеціальна фізична підготовка, протидія кіберзлочинності тощо. Для закріплення теоретичних знань проводяться виїзні практичні заняття у підрозділах Національної поліції. До складу Університету входять 4 факультети, 19 кафедр, Інститут права та безпеки, Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань кримінального аналізу, відділ післядипломної освіти, докторантура та аспірантура, відділи, служби та підрозділи забезпечення. В університеті видаються наукові журнали «Південноукраїнський правничий часопис» та «Юридичний бюлетень», які входять до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук (доктора філософії) (Рішення Атестаційної колегії МОН України від 26.06.2014 р.). Журнали зареєстровано в наукометричних базах, репозитаріях та каталогах: «Google Scholar», «Research Bible (ResearchBib)», «Українські наукові журнали», «Україніка наукова», Книжкової палати України ім. Івана Федорова, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної Парламентської бібліотеки України, Львівської національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника, Одеської національної наукової бібліотеки, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка. Журнали включено до рейтингового списку «Бібліометрика української науки» Центру дослідження соціальних комунікацій. До складу редакційних колегій журналів входять провідні науковці України, Великої Британії, Чеської Республіки та Люксембургу. В університеті функціонують 2 спеціалізовані вчені ради, Центр гендерної освіти, Підготовчі курси, Юридична клініка. Проходження практики студентами здійснюється за їхнім вибором як у державних органах та установах, так і в комерційних підприємствах і закладах. Курсанти проходять практику у підрозділах Національної поліції, де будуть гарантовано працевлаштовані після закінчення навчання. Гарантією якісної підготовки фахівців є професійний рівень науково-педагогічних кадрів. Сьогодні в університеті створено потужний педагогічний потенціал вчених: 27 докторів наук та 148 кандидатів наук. Крім наукових досягнень, більшість працівників мають значний досвід роботи в практичних підрозділах – судових та правоохоронних органах, що вкрай важливо для підготовки майбутніх юристів. В університеті працюють загальна та спеціальна бібліотеки. Крім цього, в наявності значна кількість електронних видань. Вони забезпечують майбутніх фахівців навчально-методичною, науковою та художньою літературою. При проведенні лекційних та семінарських занять використовуються мультимедійні презентації та навчальні фільми, відповідні спеціалізовані програмні засоби. Лекційний фонд університету переведено в електронну форму та разом з навчально-методичними комплексами дисциплін зберігається на цифрових носіях на кафедрах та у бібліотеці. Значна увага в навчальному закладі приділяється розвитку фізичної культури та спорту. На сьогодні в університеті є можливість постійно вдосконалювати свою фізичну підготовку в різноманітних секціях бойових мистецтв під керівництвом досвідчених тренерів, більшість з яких є майстрами спорту. Завдяки цьому університет щороку поповнюється талановитими курсантами-спортсменами, які ще під час навчання стають чемпіонами України, Європи та Світу. Встановлення та розвиток зв’язків із закладами вищої освіти, державними і недержавними організаціями України, іноземних держав, а також підвищення іміджу працівників правоохоронних органів на національній та міжнародній арені є одними з пріоритетних напрямів діяльності університету. Сьогодні університет взаємодіє з Академією «Штефан чел Маре» Республіки Молдова; Університетом прикладних наук, технологій, бізнесу і дизайну (Вісмар, Німеччина); Поліцейським університетським коледжем Фінляндської Республіки; Вищою школою менеджменту у м.Варшава; Освітнім комплексом поліції Республіки Вірменія; Алматинською академією Міністерства внутрішніх справ Республіки Казахстан ім. М. Есбулатова; Румунською школою підготовки агентів поліції ім. Василя Ласкара; Литовською школою поліції; Батумським державним університетом імені Шота Руставелі; Університетом адміністративної служби в Баварії; Центром німецького права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Академією МВС Грузії; Академією WSB (Польща); Місією ЄС з надання прикордонної допомоги Молдові та Україні, Міжнародною асоціацією поліцейських академій InterPA, Європейським поліцейським коледжем (CEPOL) тощо.
Одеський державний університет внутрішніх справ
Дніпровський державний університет внутрішніх справ
Дніпровський державний університет внутрішніх справ – багатопрофільний заклад вищої освіти системи МВС України, який охоплює всі елементи ступеневої освіти: бакалаврат, магістратуру, аспірантуру, докторантуру, систему підвищення кваліфікації та післядипломної освіти.
До складу університету входять: – факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції; – факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності; – навчально-науковий інститут права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції; – навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти; – навчально-науковий інститут післядипломної освіти та заочного навчання; – Запорізький центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Запоріжжя). В університеті функціонує 21 кафедри. Викладацьку, виховну, методичну й науково-дослідну діяльність здійснюють 338 науково-педагогічних працівників, 63 відсотки яких мають наукові ступені та вчені звання. Загалом в університеті навчаються та підвищують кваліфікацію понад п’ять тисяч курсантів, студентів та слухачів за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність», «Психологія», «Економіка», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Щороку до університету вступають близько 1600 осіб, які після закінчення навчального закладу отримують дипломи молодшого бакалавра, бакалавра та магістра. У ЗВО функціонують зала судових засідань, навчальний полігон «Протидія організованій злочинності та корупції», аудиторія тактичної медицини, інтерактивна кімната з протидії домашньому насильству, психотренінговий комплекс, стрілецькі та мультимедійні тири, інтерактивна кімната «Відділок Національної поліції»; робочі місця фахівців Національної поліції (оператора лінії 102, диспетчера патрульної служби, слідчого, оперативного працівника, ювенальної превенції) з мобільними емуляторами інформаційних та інформаційно-пошукових систем. Університет підтримує зв’язки із 27 навчальними закладами, науковими установами та організаціями. Окрім цього, закладом вищої освіти було укладено угоди про співробітництво із 15 партнерами. У 2018 році ДДУВС став 55 членом Асоціації Європейських Поліцейських Коледжів. Значна увага в роботі з особовим складом приділяється питанням морального, духовного та естетичного виховання здобувачів вищої освіти. З цією метою у ДДУВС створені всі умови для всебічного розвитку особистості. В університеті є музей історії ДДУВС, який є осередком освіти та виховання, сприяє формуванню у студентів національної свідомості, забезпеченню духовної єдності поколінь. На території університету функціонують 3 гуртожитки, їдальня на 2000 місць, кафетерії, а також волейбольне та футбольне поле, 8 спеціалізованих спортивних залів, стрілецький та мультимедійний тири. В університеті діє відділення психологічного забезпечення. На базі цього відділення створено психотренінговий комплекс, в якому працюють три службові кабінети з п’ятьма автоматизованими робочими місцями психологів, є кімната проведення індивідуальної та групової психопрофілактичної роботи (кімната психологічної саморегуляції). Окремо створено робоче місце психолога для проведення заходів із застосуванням обладнання кімнати – мультимедійним центром та екраном. В кімнаті психологічної саморегуляції проводяться практичні заняття зі здобувачами вищої освіти та викладачами щодо застосування основних прийомів психологічної релаксації. Інновацією є використання приміщення в навчальних цілях для проведення експертних тренінгів, практичних занять, відпрацювання практичних заходів тощо завдяки онлайн-системі, яка пов’язана одночасно з 2-ма аудиторіями за допомогою 4 відеокамер. На базі відділення психологічного забезпечення створено Центр психологічної допомоги та реабілітації ветеранів/учасників АТО/ООС.

Фахові періодичні видання Дніпровського державного університету внутрішніх справ:

1. "Науковий вісник Дніпровського державного університету внутрішніх справ"

2. "PHILOSOPHY, ECONOMICS AND LAW REVIEW"

Дніпровський державний університет внутрішніх справ
 • Поштова адреса: проспект Науки, 26, м. Дніпро, 49005
 • Електронна пошта: [email protected] (для офіційних документів)
 • Чергова частина телефон/факс: + 38 (056) 756-46-30
 • Приймальна комісія, центральний корпус: + 38 (056) 756-46-36

Актуальні новини закладів вищої освіти

14:06 17.06.2024
Спорт реабілітує: як у ДДУВС продовжуються тренування з боксу для ветеранів
Цього тижня, крім відпрацювання основних прийомів, які використовуються на рингу, фахівці кафедри спеціальної фізичної підготовки ДДУВС особливу увагу акцентували на підготовчих вправах.
14:06 17.06.2024
У ДДУВС проведено заняття з вогневої підготовки для ветеранів-військових
Захід пройшов на кафедрі тактико-спеціальної підготовки Дніпровського державного університету внутрішніх справ.
14:06 17.06.2024
ДДУВС отримав відзнаку «Кращий донорський колектив»
Захід до Всесвітнього дня донора організовано Дніпровським донорським центром Biopharma Plasma.
08:06 12.06.2024
Тренінг «Актуальні проблеми розбудови систем забезпечення якості освіти в закладах вищої освіти системи МВС»
Захід пройшов на базі Національної академії внутрішніх справ. Участь у тренінгу взяли гаранти освітніх програм та керівники відділів забезпечення закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.
07:06 12.06.2024
Перший в Україні: випускник Автошколи для осіб з інвалідністю ДДУВС отримав водійське посвідчення категорії С1
Слухач Автошколи Дніпровського державного університету внутрішніх справ успішно склав практичний іспит та отримав водійське посвідчення категорії С1.
07:06 12.06.2024
Відточування навичок: факультативні заняття для курсантів ДДУВС
Для курсантів 1 та 2 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпровського державного університету внутрішніх справ пройшли факультативні заняття з тактичної та домедичної підготовки.
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський державний університет внутрішніх справ (далі – ЛьвДУВС) – профільний у Західному регіоні України заклад вищої освіти, який здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями: «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» у межах державного замовлення та за кошти фізичних і юридичних осіб. За державним замовленням ЛьвДУВС проводить освітню діяльність за освітніми програмами: • Освітній ступінь «бакалавр» − «Право (поліцейські)»; «Правоохоронна діяльність»; «Правоохоронні інформаційні системи». • Освітній ступінь «магістр» − «Право (поліцейські)»; «Правоохоронна діяльність». • Освітньо-науковий ступінь «доктор філософії» − «Право». За кошти фізичних та юридичних осіб за такими освітніми програмами: • Освітній ступінь «бакалавр» − «Право»; «Правоохоронна діяльність»; «Психологія»; «Фінансова аналітика»; «Менеджмент та безпека бізнесу»; «Правоохоронні інформаційні системи». • Освітній ступінь «магістр» − «Право»; «Правоохоронна діяльність»; «Психологія»; «Управління та безпека організації»; «Фінансова розвідка». • Освітньо-науковий ступінь «доктор філософії» − «Право»; «Психологія та менеджмент організації»; «Економічна безпека соціально-економічних систем».
Міжнародне співробітництво Львівського державного університету внутрішніх справ здійснюється в установленому порядку в рамках чинних угод із закордонними закладами вищої освіти. Зокрема, основними напрямами розвитку міжнародної діяльності є: – участь представників ЛьвДУВС в міжнародних заходах; – залучення іноземних фахівців до участі в науково-практичних заходах, організованих університетом; – пошук нових партнерів з метою впровадження спільної діяльності, що містить взаємний інтерес. Партнерами університету є заклади вищої освіти з Республіки Польща, Чеської Республіки, Словацької Республіки, Грузії, Республіки Молдова, Республіки Вірменія, Республіки Сербія, Республіки Таджикистан, Республіки Сербської / Боснія та Герцеговина. Відповідно до досягнутих домовленостей співробітництво також здійснюється з поліцейськими закладами вищої освіти з Федеративної Республіки Німеччина, Угорщини та Азербайджанської Республіки. Партнерами університету у проведенні спільних заходів є Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Консультативна місія Європейського союзу в Україні (КМЄС), Асоціація європейських коледжів поліції (АЕРС), Празький інститут безпекових досліджень, Чеська агенція розвитку та Освітній комплекс поліцейської освіти та підготовки (Чеська Республіка), Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні (ФРН). У зв’язку із специфікою освітньої діяльності, головна увага зосереджена на іноземних закладах вищої освіти щодо підготовки фахівців для підрозділів правоохоронних органів. Завдячуючи підписаним угодам про співпрацю проводиться чимало спільних заходів, що містять взаємний науково-практичний інтерес – конференцій, семінарів, робочих зустрічей, стажувань, обмінів науково-педагогічним на курсантським складом. Крім того, науково-педагогічні працівники ЛьвДУВС є постійними учасниками конкурсів міжнародних програм, що пов’язанні з отриманням грантів для стажувань за межами України. Завдяки співробітництву з іноземними партнерами відкриваються нові можливості отримання кращого зарубіжного досвіду у сфері підготовки фахівців, зокрема, й працівників поліції.
Львівський державний університет внутрішніх справ
ЛННІ імені Е.О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка здійснює підготовку кадрів для МВС України, поліцейських та фахівців у галузі права за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» для Луганської області та інших регіонів України.
За час передислокації було відновлено освітній процес, у відповідності до ліцензійних умов були поновлені його матеріально-технічна та навчально-методична бази. Зокрема, введені в експлуатацію гуртожиток та їдальня для курсантів, дві бібліотеки, комп’ютерні класи, мультимедійний тир, спортзал та інші аудиторії, що відповідають сучасним вимогам; закуплено нову навчально-наукову літературу в обсягах, що відповідають вимогам МОН України.  Професорсько-викладацький склад складається з 80 % науково-педагогічних працівників, які здобули науковий ступінь кандидата або доктора наук, із них дві третини мають вчені звання доцентів та професорів. Своєчасно проводиться підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників. Університет активно займається науково-дослідницькою роботою з актуальних проблем у галузі права. Основними напрямами наукового пошуку є: 1) Наукове та організаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів. Правове та організаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів. 2) Удосконалення діяльності правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю та забезпечення громадської діяльності. 3) Правове та організаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів. 4) Проблеми кадрового, навчально-методичного забезпечення та соціально-психологічної роботи в діяльності правоохоронних органів.  На сьогодні, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка продовжує закладені та розпочинає нові, обумовлені вимогами часу традиції.
ЛННІ імені Е.О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ
Донецький державний університет внутрішніх справ
Університет здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», освітньо-наукового ступеня «доктор філософії», наукового ступеня «доктор наук» за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність», «Економіка», «Публічне управління та адміністрування». Освітня структура закладу складається з двох навчально-наукових інститутів та семи факультетів.

Факультет № 1 (підготовки фахівців для підрозділів досудового розслідування) здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю «Право». Підготовка кадрів для органів досудового розслідування здійснюється на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання – 4 роки). На зазначеному факультеті особи, які отримали освітній ступінь бакалавра за спеціальністю «Право», можуть здобути освітній ступінь магістра за спеціальністю «Право». Термін навчання 1,6 роки. Навчання за обома освітніми ступенями проводиться за державним замовленням.

Факультет № 2 (підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності) здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» та освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Підготовка кадрів для органів патрульної поліції, підрозділів превентивної діяльності, які забезпечують публічну безпеку і порядок здійснюється на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання – 3 роки). На зазначеному факультеті особи, які отримали освітній ступінь «Бакалавр» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», можуть здобути освітній ступінь «Магістр» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» на заочній формі навчання. Термін навчання 1,8 роки. Навчання за обома освітніми ступенями проводиться за державним замовленням.

Факультет № 3 (підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції) здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Підготовка кадрів для підрозділів кримінальної поліції здійснюється на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання – 3 роки). Особи, які отримали освітній ступінь бакалавра за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», мають можливість здобути освіту за другим рівнем "магістр" за спеціальністю «Правоохоронна діяльність». Термін навчання 1,8 роки. Навчання за обома освітніми ступенями проводиться за державним замовленням.

Факультет № 4 (права, управління та економічної безпеки) здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність», «Публічне управління та адміністрування», «Економіка». Для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти передбачено денну та заочну форму навчання (терміни навчання 3-5 років в залежності від спеціальності), крім того передбачено заочну форму навчання на основі освітнього ступеня «молодший спеціаліст», «бакалавр» (термін навчання – 3 роки). На факультеті існує можливість здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальностями «Право» (термін навчання: денна форма – 1,6 роки, заочна форма – 1,8 роки) та «Правоохоронна діяльність» (термін навчання на заочній формі – 1,8 роки). Навчання здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.

У складі університету функціонує Криворізький навчально-науковий інститут (КННІ), в якому підготовка кадрів здійснюється двома факультетами.

Факультет №1 КННІ (підготовки поліцейських) здійснює підготовку фахівців для підрозділів Національної поліції освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Право» та «Правоохоронна діяльність», як на денній так і на заочній формах навчання. Підготовка кадрів на денній формі навчання для органів досудового розслідування, превентивної діяльності та кримінальної поліції здійснюється на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання – 4 роки за спеціальністю «Право» та 3 роки за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»). Підготовка кадрів на заочній формі навчання здійснюється для діючих працівників Національної поліції на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання – 4 роки за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»). Особи, які отримали освітній ступінь бакалавра за спеціальністю «Право» та «Правоохоронна діяльність» можуть здобути освітній ступінь магістра за вказаним спеціальностями – відповідно на факультеті №1 та факультеті №2 університету. Термін навчання 1,6 роки. Навчання за обома освітніми ступенями проводиться за державним замовленням.

Факультет № 2 КННІ здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність», «Економіка» та «Публічне управління та адміністрування» на основі повної загальної середньої освіти на денній формі навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Крім того факультет надає можливість здобувати освіту за тими ж спеціальностями і на заочній формі навчання як на основі повної загальної середньої освіти так і на основі іншої спеціальності не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або попередньої вищої неюридичної освіти. Також на факультеті № 2 КННІ здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «магістр» за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» на денній та заочній формі навчання.

Факультет підготовки фахівців для підрозділів поліції ЛННІ імені Е.О. Дідоренка З 06 лютого 2023 року, відповідно до наказу МВС України № 63 «Про організаційно-штатні зміни в закладах вищої освіти МВС», до складу університету увійшов Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка у статусі Луганського навчально-наукового інституту імені Е.О. Дідоренка (місце дислокації: м. Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 3). Факультет здійснює підготовку фахівців для підрозділів Національної поліції освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Право» та «Правоохоронна діяльність», як на денній так і на заочній формах навчання. Підготовка кадрів на денній формі навчання для органів досудового розслідування, превентивної діяльності та кримінальної поліції здійснюється на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання – 4 роки за спеціальністю «Право» та 3 роки за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»). Підготовка кадрів на заочній формі навчання здійснюється для діючих працівників Національної поліції на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання – 3,6 роки за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»).

Аспірантура (ад’юнктура) здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за денною та заочною формами навчання для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності «Право» за науковими напрямами: теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; господарське право; господарсько-процесуальне право; трудове право та право соціального забезпечення; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Термін навчання – 4 роки. В аспірантурі (ад’юнктурі) здійснюється підготовка докторів філософії за державним замовленням і за кошти фізичних та юридичних осіб.

Докторантура – здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації за денною формою навчання для здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за науковими напрямами: теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; господарське право; господарсько-процесуальне право; трудове право та право соціального забезпечення; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Навчання в докторантурі здійснюється за державним замовленням і за кошти фізичних та юридичних осіб.

Спеціалізовані вчені ради.

В університеті функціонують дві спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук: Д 11.737.01 за профілем 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» (раду утворено згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23.12.2022 р. № 1166); Д 11.737.02 за профілем 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (раду утворено згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022 р. № 320). Також створюються разові спеціалізовані вчені ради для розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в галузі права.

Курси довузівської підготовки абітурієнтів надають можливість вступникам прослухати курс навчання з предметів, за якими здійснюється (ЗНО) національний мультипредметний тест (НМТ) навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти. До проведення підготовчих курсів (Українська мова, Математика та Історія україни) залучено досвідчених фахівців університету. За більш ніж 15 років роботи (з 2006 року) в університеті пройшли підготовку до вступу у вищі навчальні заклади понад 4000 абітурієнтів. Університет має потужний науково-педагогічний колектив. Заняття з курсантами, студентами та слухачами проводять 44 доктори наук і 37 професорів, 148 кандидатів наук і 93 доценти. Функціонують 22 кафедри та 4 науково-дослідні лабораторії. В університеті створено сучасну матеріально-технічну базу у місті Кропивницький, у місті Кривий Ріг та Івано-Франківськ. Працюють унікальні навчальні аудиторії – «Кімната дружня до дитини» для надання психологічної допомоги постраждалим від насильства, дві юридичні клініки, в яких курсанти і студенти надають безоплатну правову допомогу населенню. В університеті забезпечується підготовка поліцейських у Маріупольському центрі первинної професійної підготовки «Академія поліції». В університеті створено наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених, яке є провідним осередком, скерованим на пошук схильної до наукової роботи молоді з метою створення підготовки і створення потужного наукового резерву Донецького державного університету внутрішніх справ. У закладі вищої освіти працюють секції з різних видів спорту – гирьового спорту, гандболу, волейболу, боротьби самбо, шахів тощо. Спортсмени університету – неодноразові переможці чемпіонатів України, Європи та світу.

Донецький державний університет внутрішніх справ

Актуальні новини закладів вищої освіти

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
ЛДУБЖД - флагман у підготовці високо-кваліфікованих фахівців в галузі безпеки людини. Лідер у наданні якісних освітніх послуг серед закладів вищої освіти Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Університет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною та заочною формами здобуття освіти за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень; другий (магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий) рівень.
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
 • Поштова адреса: вул. Клепарівська 35, м. Львів, 79007
 • Електронна пошта: [email protected] (для офіційних документів)
 • Чергова частина телефон/факс: 0505598040
 • Приймальна комісія, центральний корпус: 0985598040
Національний університет цивільного захисту України
Національний університет цивільного захисту України - один із найстаріших закладів вищої освіти – єдиний у системі ЗВО нашої держави, який здійснює підготовку фахівців за всіма спеціальностями та освітніми програмами для цивільного захисту України та інших країн. Історія закладу розпочалася ще в далекому 1928-му із Всеукраїнських пожежно-технічних курсів, які через два роки дістали статус Харківського пожежного технікуму, у 1946 році – пожежно-технічного училища, у 90-х та 2000-их – інституту, академії. Від 2009 року заклад акредитовано як Національний університет цивільного захисту України. За роки функціонування закладу підготовлено понад 35 тисяч фахівців, серед них - майже 800 спеціалістів для Республіки Азербайджан, Таджикистану, Молдови, Грузії, Вірменії. Його випускники очолювали МНС України, гарнізони пожежної охорони, МНС й управління МВС на теренах нашої держави та за її межами. 30 випускників стали генералами. Наразі в НУЦЗУ функціонують п’ять факультетів (цивільного захисту, оперативно-рятувальних сил, соціально-психологічний, пожежної безпеки, техногенно-екологічної безпеки), навчально-науково-виробничий центр, кафедра військової підготовки, а також відокремлений структурний підрозділ університету – Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Підготовку фахівців здійснюють за освітніми (освітньо-науковими) ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора наук. У стінах НУЦЗУ здобувачі вищої освіти навчаються за понад тридцятьма освітніми програмами спеціальностей цивільна безпека, пожежна безпека, психологія, екологія, кібербезпека та захист інформації, хімічні технології та інженерія, комп'ютерні науки, туризм і рекреація, соціальна робота, публічне управління та адміністрування. Підготовку фахівців вищої кваліфікації здійснюють через докторантуру та ад’юнктуру, яка, відповідно до вимог нормативних документів, має ліцензію на п’ять спеціальностей – цивільна безпека, пожежна безпека, технології захисту навколишнього середовища, психологія, публічне управління та адміністрування.
Сьогодні університет - це сучасний вищий навчальний заклад Державної служби України з надзвичайних ситуацій з повністю сформованою науково-методичною та матеріально-технічною базою. В університеті навчається близько трьох тисяч студентів з усіх областей України та країн ближнього зарубіжжя, щорічний набір становить близько 600 чоловік. Університет має тісні зв'язки з профільними освітними закладами Німеччини, Польщі, Угорщини, з якими налагоджено тісну співпрацю.
Національний університет цивільного захисту України
 • Поштова адреса: вул. Чернишевська 94, м. Харків, 61023
 • Електронна пошта: [email protected] (для офіційних документів)
 • Чергова частина телефон/факс: (057) 707-34-20
 • Приймальна комісія, центральний корпус: (057) 707-34-06

Актуальні новини закладів вищої освіти

10:01 30.01.2024
Національний університет цивільного захисту України є першим серед ЗВО сектору безпеки та оборони в рейтингу Webometrics Transparent Ranking-2024
Опубліковано черговий випуск рейтингу прозорості Top Universities by Google Scholar Citations (Webometrics), що відображає відповідність університетів принципам доброчесності й відкритості науки і визначає найкращі із закладів за цитуваннями у профіл...
10:11 30.11.2023
В Національному університеті цивільного захисту України відбувся персональний розподіл випускників
30 листопада в Національному університеті цивільного захисту України відбувся персональний розподіл для подальшого проходження служби в органах (підрозділах) ДСНС України випускників 2024 року за освітнім ступенем «бакалавр», а також слухачів магістр...
11:10 20.10.2023
Курсанти НУЦЗ України – призери «Динаміади-2023»
З 18 по 19 жовтня у Львові пройшла спартакіада ФСТ «Динамо» України з неолімпійських видів спорту. Комплексні змагання «Динаміада-2023» з легкої атлетики відбулися серед збірних команд закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС.
Київський інститут Національної гвардії України
Київський інститут Національної гвардії України заснований у 2021 році на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України наказу МВС від 23.06.2021 №472 «Про внесення змін до структури та складу НГУ». Київський інститут Національної гвардії України – це вищий військовий навчальний заклад, який здійснює підготовку майбутніх офіцерів для підрозділів Національної гвардії України (конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних, охорони громадського порядку, охорони дипломатичних представництв і консульських установ, оперативного призначення). Підготовка здійснюється за спеціальностями 251 Державна безпека, 253 Військове управління (за видами збройних сил), 81 Право на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти та спеціальністю 251 Державна безпека на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Після повномасштабного вторгнення Київський інститут НГУ реформував систему підготовки майбутніх офіцерів сил сектору безпеки і оборони України шляхом імплементації стандартів та досвіду країн-членів NATO в умовах воєнного стану відповідно до реалій сьогодення, а також посилив практичну підготовку курсантів, яка реалізується з залученням навчальної матеріально-технічної бази і інструкторів Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів НГУ та військових частин Київського гарнізону, де активну участь у підготовці курсантів приймають представники країн NATO та FIEP, місії UNIFIER. Разом з тим, Київський інститут НГУ стрімко розвивається та удосконалюється, має сучасне матеріально-технічне забезпечення: - сучасні тренажерні комплекси, які забезпечують набуття практичних навичок у застосуванні озброєння і військової техніки; - сучасну комп’ютерну техніку та засоби візуалізації навчання, які підвищують якість інформаційної обізнаності майбутнього офіцера НГУ; - спортивний комплекс обладнаний станцією “Кросфіт” та сучасними тренажерами, які забезпечують гармонійний фізичний розвиток курсантів-гвардійців. - будуються нові будівлі для навчання та проживання. Київський інститут гарантує всебічне забезпечення, яке дозволяє організовувати та здійснювати заходи щодо підтримання сприятливих умов для навчання військовослужбовців, а також належні умови проживання курсантів та підтримання високого морально-психологічного стану.
Київський інститут Національної гвардії України
 • Поштова адреса: вул. Оборони Києва, будинок 7, м. Київ, 03179
 • Електронна пошта: [email protected] (для офіційних документів)
 • Чергова частина телефон/факс: -
 • Приймальна комісія, центральний корпус: -
Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (ІДУ НД ЦЗ) є галузевим закладом вищої освіти, що здійснює освітню, наукову і науково-технічну діяльність у сфері цивільного захисту та належить до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Інститут створено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 49 та наказу ДСНС від 2 березня 2020 року № 180 шляхом реорганізації Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту та Інституту державного управління у сфері цивільного захисту через процедуру їх приєднання до новоствореного Інституту. Навчальний процес в Інституті забезпечує сім кафедр: кафедра організації заходів цивільного захисту; кафедра домедичної підготовки; кафедра мовної підготовки; кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення; кафедра інновацій, інформаційної діяльності в освіті та навчання за міжнародними проєктами; кафедра авіації та авіаційного пошуку і рятування; кафедра державного управління у сфері цивільного захисту. Інститут здійснює підготовку фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями 261 «Пожежна безпека» та 281 «Публічне управління та адміністрування»; на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі знань 281 «Публічне управління та адміністрування». Також у сфері освітньої діяльності Інститут проводить: функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) у сфері цивільного захисту; підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, начальницького складу органів і підрозділів служби цивільного захисту та керівного складу і фахівців сил цивільного захисту у галузі знань 26 «Цивільна безпека»; підвищення кваліфікації викладачів навчальних дисциплін «БЖД» та «ЦЗ»; підвищення кваліфікації державних службовців ІІ – VІІ категорій посад («Б» та «В») у сфері цивільного захисту у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки; спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум); навчання з домедичної підготовки рятувальників ДСНС; навчання з питань охорони праці. Освітній процес в Інституті державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту − це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. Підготовка фахівців проводиться як за рахунок коштів державного бюджету, так і на договірних засадах з оплатою навчання юридичними або фізичними особами.
Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
 • Поштова адреса: вул. Вишгородська 21, м. Київ, 04074
 • Електронна пошта: [email protected] (для офіційних документів)
 • Чергова частина телефон/факс: +38 (044) 430-40-18
 • Приймальна комісія, центральний корпус: +38 (044) 430-91-91
Національна академія Національної гвардії України
Національна академія Національної гвардії України – потужний багатопрофільний військовий заклад вищої освіти, який здійснює цільову підготовку військових фахівців. Майже 90 років Академія готує військових спеціалістів різних кваліфікацій. Курсанти в Академії навчаються за державним замовленням. Тісна взаємодія державного замовника та навчального закладу надає змогу підготувати компетентних випускників адаптованих до виконання необхідних завдань. Після отримання дипломів випускники мають обов’язкове працевлаштування у Національної гвардії України та в інших силових структурах України. З 2013 року можливість навчатися в Академії не лише за цивільними, а й за військовими спеціальностями отримали й дівчата. Організація навчання, заснована на багаторічному досвіді викладачів та базується як на класичних і перевірених методах, так і на сучасних методиках навчання з використанням новітньої тренажерної та обчислювальної техніки.
Поряд із курсантами на гуманітарному факультеті навчаються студенти. Після випуску вони мають змогу реалізувати себе в усіх сферах суспільного життя. Одночасно зі здобуттям обраної спеціальності студенти мають змогу навчатись за програмою підготовки офіцерів запасу на військовій кафедрі. Після дворічного навчання вони отримують офіцерське звання «молодший лейтенант запасу».
Національна академія Національної гвардії України
 • Поштова адреса: -
 • Електронна пошта: -@mail (для офіційних документів)
 • Чергова частина телефон/факс: -
 • Приймальна комісія, центральний корпус: -
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – Національна академія) є вищим військовим навчальним закладом Державної прикордонної служби України, який проводить підготовку військових фахівців для Державної прикордонної служби України.
В Національній академії здійснюється підготовка фахівців за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Також здійснюється підготовка ад’юнктів за третім (освітньо-науковим/освітньо-творчим) рівнем вищої освіти та докторантів за науковим рівнем. Для фахівців органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України та науково-педагогічних працівників системно організовуються заходи з підвищення кваліфікації.

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти по завершенню навчання за державним замовленням отримують професійну кваліфікацію «Офіцер тактичного рівня Державної прикордонної служби України» та призначаються на первинні посади осіб офіцерського складу з присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу – лейтенант. Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти по завершенню навчання за державним замовленням отримують професійну кваліфікацію «Офіцер оперативного рівня Державної прикордонної служби України», а за спеціальністю 256 «Національна безпека» – «Офіцер стратегічного рівня Державної прикордонної служби України».
Освітній процес в академії забезпечує можливість здобуття слухачами, курсантами, студентами знань, умінь і навичок у військовій, гуманітарній, соціальній, науково-природничій, технічній сферах, необхідних для професійної діяльності, та їх інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку.

До складу Національної академії входить: управління, 4 факультети, відділ підвищення кваліфікації персоналу, докторантура, ад’юнктура, центр забезпечення навчального процесу та підрозділи забезпечення. Створена сучасна, дієва навчальна матеріально-технічна база.
Національна академія єдиний в Україні заклад вищої освіти, який з лютого 2019 року співпрацює з агенцією FRONTEX та офіційно приєднаний до мережі партнерських академій цієї агенції. Це надало змогу розширити можливості Національної академії та її потенціал, а також забезпечити співпрацю з навчальними закладами Європейського Союзу тощо.

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

БАКАЛАВР денна форма здобуття освіти

035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
053 Психологія
172 Електронні комунікації та радіотехніка
252 Безпека державного кордону
252 Безпека державного кордону ОПП «Організація діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ»
252 Безпека державного кордону ОПП «Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів ДПСУ»
262 Правоохоронна діяльність

МАГІСТР денна форма здобуття освіти

252 Безпека державного кордону
256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) 256.06 Сфера прикордонної діяльності
262 Правоохоронна діяльність

МАГІСТР заочна форма здобуття освіти

252 Безпека державного кордону
256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) 256.06 Сфера прикордонної діяльності

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ денна форма здобуття освіти

252 Безпека державного кордону
262 Правоохоронна діяльність

ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

БАКАЛАВР денна форма здобуття освіти
035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

МАГІСТР денна форма здобуття освіти

035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – Англійська

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ заочна форма здобуття освіти

252 Безпека державного кордону
262 Правоохоронна діяльність
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
 • Поштова адреса: м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8
 • Електронна пошта: [email protected] (для офіційних документів)
 • Чергова частина телефон/факс: +38 (0472) 55-09-53
 • Приймальна комісія, центральний корпус: +38 (0472) 55-09-71