Контраст
Шрифт
НА НГУ запрошує взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції за темою "Логістичні системи складових сектору безпеки і оборони України: проблеми та тенденції розвитку"
НАВС

 

Кафедра управління та логістики оперативного факультету Національної академії Національної гвардії України 20 лютого 2024 року проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію за темою "Логістичні системи складових сектору безпеки і оборони України: проблеми та тенденції розвитку".

До участі у роботі наукового заходу запрошуються представники оперативного факультету, науково- педагогічні працівники кафедр Національної академії Національної гвардії України, представники Національної гвардії України, вищих військових навчальних закладів, науково-виробничих та наукових установ (організацій) оборонно- промислового комплексу України,  а також науковці і практики, здобувачі вищої освіти, а також бажаючих взяти участь в обговоренні зазначеної проблематики.

 

Формат проведення: онлайн-конференція з використанням платформи Zoom. Ідентифікатор та код доступу будуть розміщені на сайті Національної академії Національної гвардії України.

 

Робоча мова конференції: українська, англійська.

Початок роботи конференції об 10.00 год. (реєстрація учасників з 09.00).

 

Напрями роботи наукового заходу:

     напрями удосконалення систем логістичного забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України з урахуванням досвіду війни;

     досвід логістичного забезпечення дій контингентів країн-членів НАТО при виконанні спільних дій;

     міжвідомча взаємодія та взаємовідносини серед складових сектору безпеки і оборони України щодо функціонування систем логістичного забезпечення при спільних діях;

     стан, проблеми та перспективи освоєння новітнього озброєння та військової техніки, що надходять від країн- партнерів;

     проблеми розроблення, модернізації озброєння, військової, спеціальної техніки для потреб складових сектору безпеки і оборони України;

     проблеми експлуатації та відновлення озброєння, військової, спеціальної техніки складових сектору безпеки і оборони України;

     методи і засоби випробування, оцінювання і контролю характеристик та показників озброєння, військової, спеціальної техніки складових сектору безпеки і оборони України.

 

Для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції необхідно надіслати організаторам наступні матеріали:

-   заявку на участь у роботі конференції (Додаток 1);

-   тези доповіді (оформлені згідно з вимогами) (Додаток 2);

-   експертний висновок щодо можливості відкритої публікації тез доповіді.

 

Всі матеріали учасника необхідно надіслати (одним листом) до 06 лютого 2024 року на електронну пошту: https://[email protected]

 

Збірник тез доповідей в електронному вигляді буде розміщений на сайті Національної академії Національної гвардії України.

 

Кожен учасник, який виступить з доповіддю на конференції отримує сертифікат про участь.

 

За детальною інформацією звертатися за телефонами:

098-285-52-25 – Адамчук Максим Миколайович, начальник кафедри управління та логістики, голова оргкомітету;

097-943-60-90 – Мудрик Вадим Геннадійович, заступник начальника кафедри управління та логістики, член оргкомітету;

066-274-17-73 – Бухенко Ілля Сергійович, інженер кафедри управління та логістики, відповідальній секретар оргкомітету.

 

Електронна скринька: https://[email protected]

 

Додаток 1

Заявка

на участь у науково-практичній конференції

кафедри управління та логістики

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Місце навчання або роботи (проходження служби)

 

Посада

 

Адреса установи, в/ч, до якої належить учасник конференції

 

Адреса для листування

 

Телефон

 

Електронна адреса

 

Назва доповіді

 

Дата заповнення

 

Підпис

 

Додаток 2

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

 

Доповіді і повідомлення повинні відповідати тематиці конференції.

Усі матеріали подаються державною мовою. Обсяг тез доповідей не повинен перевищувати 2 сторінки ф. А4.

Рукопис має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word через полуторний міжрядковий інтервал, шрифтом Times New  Roman,  розміром 14 pt і абзацним відступом 0,5 см, надрукований в одному примірнику на одному боці білого стандартного аркуша формату А4 (297х210 мм). Розміри полів (мм): зліва 30, справа 10, зверху 25, знизу 25.

Перша сторінка рукопису повинна містити: у першому рядку ліворуч УДК, нижче через рядок, з абзацним відступом 0,5 см – прізвище та ініціали автора (напівжирний, прописний розміром 14 pt), науковий ступінь, вчене звання, посаду повністю, військове звання (шрифт 14 pt). Через рядок, по центру без переносів – назва роботи (шрифт напівжирний, прописний розміром 14 pt), і далі, через рядок, без переносів – текст тези доповіді.

 

Схожі новини: