Контраст
Шрифт
Наукове фахове видання Київського інституту Національної гвардії України приймає статті до публікації
НАВС

Шановні колеги!

 

Київський інститут Національної гвардії України проводить набір статей до наукового фахового видання: «Науковий вісник Київського інституту Національної гвардії України». Журнал має загальнодержавну сферу розповсюдження та включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б». 

 

Концепція видання передбачає відображення наукових досягнень за такими спеціальностями (тематичними напрямами):

право (галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право»);

державна безпека (галузь знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» спеціальності 251 «Державна безпека»);

забезпечення військ (сил) (галузь знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» спеціальність 254 «Забезпечення військ (сил)»).

 

Видання спрямоване на створення професійного дискусійного майданчика для фахової спільноти з метою аналізу і обговорення тенденцій у сферах:

розвитку спроможностей сил сектору безпеки та оборони України;

державної та національної безпеки;

захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань;

- висвітлення пріоритетних напрямів реформування юридичної та військової освіти й науки;

підготовки персоналу сектору безпеки України;

популяризації результатів наукової та законотворчої роботи з питань формування та реалізації державної політики.

 

Мови видання: українська, польська, англійська, німецька, французька, румунська. Прийом наукових статей для опублікування в наукових фахових виданнях триває на постійній основі. Для подання публікації рукопис необхідно оформити відповідно до вимог. 

 

З питань розміщення статей звертайтесь за email: [email protected].

 

https://kingu-visnyk.kyiv.ua/index.php/journal виходить друком двічі на рік. Адреса редколегії: вул. Оборони Києва 7, м. Київ, 03179, Україна, email: [email protected]

 

Сподіваємося, що наші спільні зусилля сприятимуть інтеграції кращих надбань військової та юридичної теорії й практики у світовий науковий та інформаційний простір!

 

ПУБЛІКАЦІЯ БЕЗКОШТОВНА.

 

Схожі новини: