Контраст
Шрифт
Наукові видання категорії «Б» Львівського державного університету внутрішніх справ
НАВС

Шановні науковці, науково-педагогічні працівники та практики!

 

Представляємо до Вашої уваги наукові видання категорії «Б» Львівського державного університету внутрішніх справ:

 

Науково-аналітичний журнал «Соціально-правові студії»

 

Сайт та публікаційні вимоги: https://sls-journal.com.ua/uk

 

«Соціально-правові студії» – це науковий рецензований журнал відкритого доступу, який публікує оригінальні дослідження та оглядові статті, пов’язані з міждисциплінарними підходами до соціально-правових досліджень. У часописі порушується широке коло питань з юриспруденції, правоохоронної діяльності, економіки, психології та суміжних наукових напрямів. Мета журналу – представляти результати актуальних досліджень, висвітлювати різні погляди щодо глобальних і регіональних наукових проблем, аналізувати перспективи соціальних галузей знань, розвивати міждисциплінарні підходи до боротьби із суспільними викликами. Більше про це в розділі «Цілі та проблематика».

Засновник та видавець: Львівський державний університет внутрішніх справ.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 25025-14965ПР.

Рік заснування: 2018.

Періодичність випуску: 4 рази на рік.

Мова видання: англійська.

Головний редактор: Ольга Балинська.

Заступник головного редактора: Ірина Ревак.

До редакційної колегії наукового журналу входять відомі вчені з України, Литви, Естонії, Фінляндії, Данії, США. Інформацію про повний склад розміщено в розділі «Редакційна колегія».

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України за категорією «Б»:

·             з юридичних наук за спеціальностями 081 – право та 262 – правоохоронна діяльність (наказ МОН від 18.12.2018 № 1412);

·             з економічних наук за спеціальностями 051 – економіка, 072 – фінанси, банківська справа та страхування, 073 – менеджмент (наказ МОН від 15.10.2019 № 1301);

·             зі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 053 – психологія (наказ МОН від 28.12.2019 № 1643).

 

 

 

Науковий вісник ЛьвДУВС (серія юридична)

 

Сайт та публікаційні вимоги: http://journals.lvduvs.lviv.ua/index.php/law/homepage

 

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична – це фаховий збірник наукових праць, у якому висвітлено результати теоретичних та емпіричних досліджень у галузі юридичних наук.

Рік заснування: 2009.

ЗасновникЛьвівський державний університет внутрішніх справ.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 24290-14130ПР від 27.12.2019 р

ISSN: 2311-8040 (Print).

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Фахова реєстрація (категорія Б): відповідно до Наказу МОН України від 09.02.2021 № 157 (додаток 4).

Спеціальність: 081 – Право, 262 – Правоохоронна діяльність.

 

Науковий вісник ЛьвДУВС (серія психологічна)

 

Сайт та публікаційні вимоги: http://journals.lvduvs.lviv.ua/index.php/psychology/homepage

 

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія психологічна) – це збірник наукових праць, у якому висвітлено результати теоретичних та емпіричних досліджень у сфері психологічної науки і практики.

Рік заснування: 2009.

Засновник: Львівський державний університет внутрішніх справ.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: Серія КВ № 21092-10892ПР від 08.12.2014.

Періодичність виходу: 2 рази на рік.

ISSN: 2311-8458 (Print).

Мова видання: українська, англійська.

Фахова реєстрація (категорія Б): відповідно до Наказу МОН України № 491 від 27 квітня 2023 року (додаток 3).

Спеціальність: 053 – Психологія.

 

Науковий вісник ЛьвДУВС (серія економічна)

 

Сайт та публікаційні вимоги: http://journals.lvduvs.lviv.ua/index.php/economy

 

Назва видання: Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна
Рік заснування: 2005
Засновник видання: Львівський державний університет внутрішніх справ
ISSN (Print): 2311-844X
Періодичність видання: 2 рази на рік
Мова видання: українська, англійська
Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 21091-10891ПР від 14.11.2014 р.
Фахова реєстрація (категорія «Б»):
Галузь науки: економічні
Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 – Менеджмент

Схожі новини: