Контраст
Шрифт
Приймаємо статті до опублікування в наукових фахових виданнях Донецького державного університету внутрішніх справ
НАВС

Шановні колеги!

 Триває набір рукописів статей в чергові номери наукових фахових видань Університету:

  • Збірник наукових праць «Правовий часопис Донбасу» («Law Journal of Donbass»);

  • Журнал «Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика» («Ukrainian polyceistics: theory, legislatione, practice»);
  • Журнал «Центральноукраїнський вісник права та публічного управління» («Central Ukrainian Journal of Lawand Public Management»)

Видання включені до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б»

Збірник наукових праць «Правовий часопис Донбасу» (спеціальність 081 «Право») в ньому публікуються результати досліджень за напрямами: теорія та історія держави і права; конституційне та міжнародне право; господарське право; цивільне право; трудове право; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; кримінальне право; криміналогія; кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність; актуальні питання поліцейської діяльності та підготовки кадрів для підрозділів Національної поліції України.

Науково-практичний журнал «Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика» (спеціальність 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність») в ньому публікуються результати досліджень за напрямами: організаційно-правові засади діяльності Національної поліції; проблеми досудового розслідування; оперативно-розшукова та детективна діяльність; забезпечення публічної безпеки й порядку; запобігання кримінальним та адміністративним правопорушенням; кадровий менеджмент Національної поліції; психологічний супровід поліцейської діяльності; правове забезпечення інформаційно-технічної діяльності поліції; правові аспекти надання поліцією адміністративних та інших послуг фізичним і юридичним особам; міжнародне співробітництво національної поліції: обмін досвідом; правоохорона в умовах воєнного стану.

Науковий журнал «Центральноукраїнський вісник права та публічного управління» (спеціальність 081 «Право», 281 «Публічне управління та адміністрування) в ньому публікуються результати присвячені питанням розвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузі права та державного управління.

Для подання публікації рукопис необхідно оформити відповідно до вимог, вказаних на вебсайті журналів:

Видання Правовий часопис Донбасу; Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика; Центральноукраїнський вісник права та публічного управління виходять як у друкованому так і в електронному вигляді чотири рази на рік.

З питань розміщення статей у фахових виданнях Донецького державного університету внутрішніх справ звертайтеся за телефонами:

  • 066 382 71 02
  • 050 789 73 92
  • 098 496 76 33

 

e-mail:  

[email protected] ‒ збірник наукових праць «Правовий часопис Донбасу» ;

[email protected] ‒ науково-практичний журнал «Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика»;

[email protected]  ‒ науковий журнал «Центральноукраїнський вісник права та публічного управління».

 

Мови видання: українська, польська, англійська, німецька, французька, румунська болгарська.

 

Редакційні колегії журналів запрошують молодих науковців та досвідчених правників, співробітників практичних підрозділів та державних установ до публікації результатів своїх наукових досліджень у наукових фахових виданнях Університету.

Схожі новини: