Контраст
Шрифт
Шановні науковці, науково-педагогічні працівники та військові-практики!
НАВС

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького запрошує опублікувати результати Ваших наукових розвідок педагогічного та військово-технічного спрямування у фахових виданнях нашого закладу.

 

Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки (https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/focus) – це електронне наукове фахове видання, в якому публікуються наукові розвідки з освітніх та педагогічних наук.

До опублікування у журналі рекомендуються оригінальні рецензовані статті теоретичного й експериментального характеру, тематика яких охоплює, але не обмежується такими напрямами, як:

        методика навчання і виховання у закладах вищої освіти,

        порівняльна педагогіка,

        професійна педагогіка,

        військова педагогіка,

        інноваційні технології навчання,

        міждисциплінарні дослідження міжкультурної комунікації.

Журнал внесено до "Переліку наукових фахових видань України" (Наказ Міністерства освіти і науки України №409 від 17.03.2020) та присвоєно категорію «Б» у галузі педагогічних наук, за спеціальностями – 011, 015.

Вимоги до оформлення рукописів доступні за посиланням: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/submissionguide

Мова публікування: українська та англійська.

 

 

Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки (https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/focus) – це друковане наукове фахове видання, в якому публікуються наукові статті у галузі військових та технічних наук.

Тематика: 

        теоретичні та практичні дослідження проблем національної безпеки України,

        питання організації взаємодії органів Державної прикордонної служби зі Збройними силами України та іншими суб’єктами забезпечення національної безпеки держави під час охорони державного кордону в повсякденних умовах і при ускладненні обстановки, в особливий період та під час виконання завдань територіальної оборони з метою оборони держави та боротьби з тероризмом,

        теоретичні та експериментальні дослідження технічних засобів (озброєння, військова техніка, транспортні засоби, програмно-технічні комплекси, засоби зв’язку і телекомунікацій, інженерні засоби, логістика),

        створення і вдосконалення систем, комплексів, зразків агрегатів, нових фізичних принципів і технічних рішень, досягнень інших галузей науки і новітніх технологій.

Журнал внесено до "Переліку наукових фахових видань України" (Наказ Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020) та присвоєно категорію «Б» у галузі військових і технічних наук, за спеціальностями – 251, 252, 253, 254, 255.

 

Вимоги до оформлення рукописів доступні за посиланням: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/submissionguide

Мова публікування: українська та англійська.

 

Усі видання Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького індексуються наукометричними базами даних (Google Академія, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), IndexCopernicus) та включені у міжнародні каталоги (OpenAIRE, ЄС; Directory of Open Access Journals, Швеція; WorldCat, США; JournalTOCs, Великобританія; ERIH PLUS, Норвегія; InfoBase Index, Індія; Eurasian Scientific Journal Index, Казахстан; Research Bible, Японія; BASE, Німеччина; Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Іспанія).

 

Детальніше з процедурою подання і рецензування, а також повним архівом попередніх випусків можна ознайомитись на порталі "Наукова періодика Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького" (https://periodica.nadpsu.edu.ua/).

 

Супровід та підтримку авторів у ході подання й редакційно-видавничого процесу здійснює Морозов Сергій Миколайович, тел. +38 067 775 49 93, email:[email protected]

Запрошуємо до активної співпраці!

Схожі новини: