Контраст
Шрифт
ХНУВС – серед переможців конкурсу на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію
НАВС

Цього року підсумковий етап щорічного конкурсу на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України відбувся на базі Львівського державного університету внутрішніх справ.
Організатор проведення конкурсу – Департамент персоналу МВС України.
Конкурс проводиться з метою стимулювання творчої та інноваційної діяльності вчених і науково-педагогічних працівників, популяризації кращих досягнень відомчої науки в галузях юриспруденції, цивільної безпеки, інформаційних технологій, психології та за іншими напрямами, важливими для якісної підготовки нового покоління фахівців центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ.
У конкурсі взяли участь 12 закладів вищої освіти та 2 науково-дослідні установи. За його підсумками Харківський національний університет внутрішніх справ отримав 7 призових місць:

Номінація «Довідкові видання (енциклопедії, енциклопедичні мовні, лінгвістичні словники, довідники)»:

I місце - Збірник нормативно-правових актів у сфері наукової та науково-технічної діяльності в Україні / [упоряд.: Д.В. Швець, С.М. Бортник, Л.В. Могілевський, О.С. Бакумов, В.В. Чумак, О.О. Хань та ін.]. – Харків: Право, 2019. – 880 с.

 

 

Номінація «Виробничо-практичні видання (практичні посібники, практичні порадники, методичні посібники, пам’ятки)»:

I місце - Адміністративне право України. Загальна частина у схемах: навч. посіб. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.В. Сокуренка; [О.В. Брусакова, Д.В. Швець та ін.]. – Харків: ХНУВС, 2019. – 236 с.

 

 

Номінація «Підручники»:

I місце - Трудове право України: підручник / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; [С.М. Бортник, К.Ю. Мельник, Л.В. Могілевський та ін.]. – Харків, 2019. – 408 с.

 

 

Номінація «Видання, що містять інформацію з обмеженим доступом»:

II місце - Цикл наукових праць «Оперативно-розшукова парадигма», автори: Албул С.В., Бакумов О.С., Волошина М.С., Горбачев В.В., Давиденко В.В., Домніцак Р.В., Деревягін О.О., Салтовець С.А., Стащак М.В., Шендрик В.В.

 

 

Номінація «Комп’ютерні програми практичного спрямування»:

II місце - комп’ютерна програма «Лізинг житла для поліцейських», автор. Коршенко В.А. та інші.

 

 

Номінація «Друкована профорієнтаційна продукція»:

III місце - профорієнтаційна продукція Харківського національного університету внутрішніх справ.

 

 

Номінація «Методики, методичні рекомендації (методичні настанови)»:

III місце - Методичні рекомендації для працівників ювенальної превенції з питань запобігання та профілактики небезпечних розваг дітей, пов’язаних із використанням мережі Інтернет / [уклад.: О.О. Євдокімова, В.А. Коршенко, В.В. Чумак, Ю.В. Александров, А.А. Шиліна, М.В. Мордвинцев]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 52 с.

 

 

ВЗГ ХНУВС

Схожі новини: