Контраст
Шрифт
ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи»
НАВС

Слово – то мудрості промінь,
слово – то думка людська.

Леся Українка

25 листопада 2020 року на базі Національної академії внутрішніх справ відбулася ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи». З урахуванням протиепідемічних заходів, цьогорічне наукове зібрання відбулося в режимі відеоконференції з використанням платформи ZOOM.

 

ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція  «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи»

 

Модератором заходу виступила старший викладач кафедри правничої лінгвістики Проценко Галина Петрівна. Їй вдалося створити особливу атмосферу наукового свята. Учасники конференції незалежно від віку та досвіду відчували себе бажаними гостями, а не просто доповідачами чи слухачами біля монітору.

На початку заходу з вітальним словом до присутніх звернувся перший проректор академії, доктор юридичних наук, професор полковник поліції Станіслав Гусарєв, зауваживши про важливість всебічного наукового розгляду використання мови в юридичній галузі.

До вітальних слів долучилися учений секретар Вченої ради, кандидат юридичних наук, професор Віталій Василевич, засвідчивши непересічну значущість для поступу наукового континууму в Україні цього вже традиційного наукового заходу, в.о. завідувача кафедри правничої лінгвістики Ігор Романов, який наголосив, що конференція має особливу актуальність з огляду на розмаїття мовних питань у сучасному суспільстві, та начальник відділу підготовки навчально-наукових видань Ангеліна Яковлева, зауваживши, що редактори спеціальної правничої літератури на власному досвіді щодня переконуються у надзвичайній важливості використання здобутків лінгвістики в юриспруденції.

 

ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція  «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи»

 

Конференція відбулася за участю провідних науковців і науково-педагогічних працівників таких наукових установ України та закладів вищої освіти, як: Інститут української мови НАН України, Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний лінгвістичний університет, Національний авіаційний університет, Академія муніципального управління, Національна академія прокуратури України, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Запорізький національний університет, Львівський державний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та ін.

 

ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція  «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи»

 

У своїх доповідях учасники конференції висвітлювали питання ролі мови в галузі права, обговорювали шляхи розв'язання мовних проблем термінології, аналізували специфіку використання лінгвістичних знань у практичній юридичній діяльності тощо.

Представник Української школи законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України, кандидат філологічних наук, доцент Наталія Артикуца відзначила високий рівень наукових здобутків учасників конференції та її організації в умовах онлайн спілкування, а також зацікавленість здобувачів вищої освіти щодо наукових досліджень у мовно-правовій царині.

До обговорення актуальних питань юрислінгвістики активно долучилися здобувачі вищої освіти НАВС. Як найбільш цікаві слід відзначити такі доповіді:

‒ «Правові дефініції і реалізація принципу правової визначеності» ‒ Омельчук Яна, здобувач вищої освіти ННІ № 1;

‒ «Особливості перекладу юридичних документів» ‒ Сарібекян Юлія, здобувач вищої освіти ННІ № 1;

‒ «Домінування української мови в телеефірах та на радіо» ‒ Жуковська Ангеліна, здобувач вищої освіти ННІ № 1;

‒ «Культура мовлення курсантів як запорука ефективності професійної комунікації ‒ Містота Аліса, здобувач вищої освіти ННІ № 3;

‒ «Мова – чинник національної безпеки» ‒ Коніщук Вікторія, здобувач вищої освіти ННІ № 1;

‒ «Формування системи національної юридичної термінології» ‒ Качан Денис, здобувач вищої освіти ННІ № 1;

‒ «Культура ділового спілкування та її манери» ‒ Шуляк Єгор, здобувач вищої освіти ННІ № 3;

‒ «Полісемія та синонімія у законодавчих текстах» ‒ Каручеру Уляна, здобувач вищої освіти ННІ № 2;

‒ «Функціонування синонімічних слів у текстах правової сфери» ‒ Ознамець Анастасія, здобувач вищої освіти ННІ № 2;

‒ «Юридичний текст як структурне утворення» ‒ Краєвський Олег, здобувач вищої освіти ННІ № 3;

‒ «Юридична техніка як критерій визначеності права» ‒ Лагодич Тетяна, здобувач вищої освіти ННІ № 1;

‒ «Мова як форма вираження права» ‒ Ольховська Софія, здобувач вищої освіти ННІ № 3.

Отже, ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи» переконливо підтвердила свою актуальність у сучасних наукових студіях і важливість усебічного наукового аналізу проблематики використання мови в юридичній галузі.

Кафедра правничої лінгвістики НАВС

Схожі новини: