Контраст
Шрифт
Міжнародна курсантсько-студентська науково-практична конференція в ОДУВС
НАВС

28 квітня кафедрою цивільно-правових дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ спільно з кафедрою цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ проведено Міжнародну курсантсько-студентську науково-практичну конференцію «Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій». Проведення конференції відбулося в змішаному форматі: як офлайн, так і дистанційно з використанням інформаційних технологій.

На адресу кафедри цивільно-правових дисциплін ОДУВС надійшло понад 110 доповідей курсантів та студентів, що представляють закордонні навчальні заклади (Академію поліції Азербайджанської Республіки, Бакинський державний університет, Трнавський університет (Словаччина)), а також заклади вищої освіти України, а саме: Одеський державний університет внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Національну академію внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ, університет Короля Данила, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Донецький державний університет внутрішніх справ, Одеський фаховий коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, Одеський національний морський університет.

За результатами проведення конференції визначені наступні перспективні напрями наукових досліджень:

 

– засади економічної конкуренції в Україні  за умов євроінтеграції;

 

– особливості судового розгляду цивільних справ в умовах воєнного стану;

– актуальні питання правового забезпечення внутрішньо переміщених осіб;

 

– поняття інституту медіації у господарському судочинстві;

 

– деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану;

– деякі аспекти, пов’язані із забезпеченням позову у справах про визначення місця проживання малолітньої дитини;

 

– міжнародні та національні механізми щодо захисту прав людини під час війни;

 

– дослідження проблеми використання електронних доказів в цивільному процесуальному праві України;

– відмінність електронного підпису та цифрового підпису;

 

– забезпечення доступності цивільного правосуддя для вразливих груп населення;

 

– правові питання примусового відчуження майна на користь держави в умовах воєнного стану.

 

ВЗГ ОДУВС

Схожі новини: