Contrast
Letter
На базі ОДУВС пройшла Міжнародна курсантсько-студентська науково-практична конференція
НАВС
На базі ОДУВС пройшла Міжнародна курсантсько-студентська науково-практична конференція

Згідно з заявленим інформаційним листом щодо проведення Міжнародної курсантсько-студентської науково-практичної конференції «Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій», яка була організована кафедрою цивільно-правових дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ спільно з кафедрою цивільно-правових дисциплін і кафедрою теорії права, конституційного та приватного права Львівського державного університету внутрішніх справ, на адресу організаційного комітету надійшло понад 110 доповідей аспірантів, магістрантів, студентів та курсантів, що представляють закордонні навчальні заклади (Академія поліції Азербайджанської Республіки, Академія управління при Президенті Республіки Білорусь, Гродненський державний університет імені Янки Купали (Республіка Білорусь), Білоруський державний економічний університет), а також навчальні заклади України, а саме: Національна академія внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Університет державної фіскальної служби України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Херсонський державний університет, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького, Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.


У зв’язку з безпрецедентними заходами задля запобігання розповсюдженню коронавірусу COVID-19 робота конференції здійснювалась в онлайн-форматі з використанням засобів організації відеоконференції Zoom.

В межах роботи наукового заходу пролунали виступи представників наведених закладів освіти, які підіймали низку проблемних питань, пов’язаних з винайденням компромісу у конфлікті публічних та приватних інтересів з огляду на обмеження прав людини через пандемію коронавірусу, глобалізацію низки сфер людської діяльності, проникнення у всі області господарювання діджиталізації, тощо.


За результатами проведення конференції визначені наступні перспективні напрями наукових досліджень:

– імплементація стандартів соціального захисту людини, визначених в міжнародних правових актах;

– шляхи реформування пільгового пенсійного забезпечення в Україні;


– проблеми захисту персональних даних за законодавством України та законодавством країн сучасності;

– доступність правосуддя у цивільному судочинстві, зокрема з використанням інформаційних підсистем;

– окремі питання щодо визначення правового положення особи та правового режиму майна в межах територій проведення ООС;


– питання спадкування «об’єктами» цивільного права та сутності фантомної правосуб’єктності за Концепцією оновлення Цивільного кодексу України;

– проблеми гендерної рівності у трудовому законодавстві України;

– питання доступу до правосуддя в умовах карантинних обмежень;


– судова практика застосування принципу res judicata при перегляді судових рішень у цивільних справах;

– діджиталізація матеріальних (електронна комерція, авторське право в Інтернеті, електронна форма правочинів тощо) та процесуальних правовідносин (електронні докази, електронний суд та т.ін.).

ВЗГ ОДУВС

Схожі новини: