Контраст
Шрифт
Працівники університету опановують особливості роботи з наукометричною базою Web of Science
НАВС

Належна організація наукових досліджень у сучасній системі вищої освіти неможлива без формування у наукового складу закладів вищої освіти базових знань, вмінь та навичок у галузі використання міжнародних наукометричних баз та дотримання принципів академічної доброчесності та запобігання випадкам плагіату.

З цією метою завідувач науково-дослідної лабораторії зпроблем протидії злочинності Костянтин Бугайчук взяв участь у серії вебінарів, присвячених особливостям роботи з наукометричною базою Web of Science, актуальним питанням сучасної наукометрії та дотриманню принципів академічної доброчесності в науковій діяльності.

Під час вебінарів обговорювалися питання, пов'язані з відбором наукових видань до бази Web of Science Core Collection, принципами організації роботи з масивами даних, відбором наукових публікацій для власних досліджень, механізмом відстеження актуальних наукових праць за певною тематикою, принципом побудови рейтингів наукових видань, а також із запобіганням та протидією плагіату.

Отримані знання будуть використовуватися під час проведення наукових досліджень в науково-дослідній лабораторії з проблем протидії злочинності,  а також під час реалізації в університеті заходів з акредитації освітніх програм.

Схожі новини: