Contrast
Letter
Презентація програми навчальної дисципліни «Захист прав і свобод вразливих груп населення Національною поліцією України» в ОДУВС
НАВС
Презентація програми навчальної дисципліни «Захист прав і свобод вразливих груп населення Національною поліцією України» в ОДУВС

02 жовтня в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулась презентація програми навчальної дисципліни «Захист прав і свобод вразливих груп населення Національною поліцією України».

 

 

До участі у обговоренні програми долучилися заступниця Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, перший заступник директора Департаменту персоналу МВС України Антон Сизоненко, заступниця Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко; адвокат, президент ГО «Правозахисний ромський центр» Володимир Кондур, представниця Управління дотримання прав людини Національної поліції України Жанна Мішкевич, науково-педагогічний склад та слухачі магістратури Одеського державного університету внутрішніх справ, а також представники інших ЗВО МВС України.

У своєму вступному слові заступниця Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко відмітила, що сучасне міжнародне та європейське право ґрунтується на усвідомленні перш за все того, що у будь-якому суспільстві існують так звані «вразливі групи», які об’єктивно перебувають у менш вигідному становищі та відчувають більший ризик як дискримінації, так і незахищеності.

 

 

«Державна політика щодо вразливих груп має вагоме значення не лише для виконання Україною міжнародних зобов’язань у сфері прав людини, а й сприятиме таким важливим аспектам, як зміцненню міжнародного іміджу України, зниженню рівня суспільної напруги і забезпеченню зв’язків з громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Дійсно, важлива роль щодо інтеграції в українське суспільство «вразливих груп» населення належить і Національній поліції України. Мається на увазі готовність поліції ефективно реагувати на заяви окремих громадян, підтримувати з ними постійний зв’язок та інформувати про хід розгляду їх справ, а також від поліції очікується високий рівень толерантності до вразливих груп населення, які потребують уваги та додатковий захист своїх прав з боку поліції. До таких груп зазвичай відносять представників етнічних меншин, мігрантів, шукачів притулку, людей з фізичними або психічними вадами, людей похилого віку, дітей, біженців, ромів та інші вразливі категорії. І дійсно поліція має здійснювати постійний моніторинг ситуації щодо потреб таких категорій населення, розробляти певні програми або плани заходів щодо надання їм додаткової допомоги, відслідковувати їх ефективність та бути одним із ініціаторів загальнодержавного процесу соціальної адаптації окремих вразливих категорій населення. Тому, на мою думку, запровадження такої навчальної дисципліни стосовно захисту прав і свобод вразливих груп населення Національною поліцією України є важливими кроком з підвищення якості надання послуг Національною поліцією та підвищення обізнаності поліцейських зокрема», – додала Катерина Павліченко.

Перший заступник директора Департаменту персоналу МВС України Антон Сизоненко наголосив: «Порушення прав представників окремих груп населення, дискримінація їх за різними ознаками спричиняє відповідні наслідки: правові, політичні, соціальні, економічні, демографічні та інші, як для вразливих груп населення, так і для суспільства в цілому. Дискримінація, в будь якій формі та за будь якою ознакою, негативно впливає як на імідж влади, правоохоронних органів, так і на міжнародний імідж держави в цілому».

 

 

«Сьогодні слід говорити про формування певної національної культури суспільства, зокрема професійної культури поліцейських, які не лише уособлюють державну владу, а й повинні забезпечувати функцію комунікації в суспільстві. Формування професійної культури правоохоронця – одне із основних завдань вищої освіти МВС. Я переконаний, сьогоднішнє обговорення зможе вплинути на підходи до формування змісту навчальних дисциплін, також для подальшого вироблення можливих концептуальних підходів з питань захисту прав і свобод вразливих груп населення в Україні», – додав Антон Сизоненко.

Про можливість впровадження навчальної дисципліни «Захист прав і свобод вразливих груп населення Національною поліцією України» в навчальний процес на різних рівнях підготовки поліцейських присутнім доповів проректор Одеського державного університету внутрішніх справ Павло Берназ.

Презентацію щодо взаємодії між правоохоронними органами і ромським громадянським суспільством щодо попередження міжетнічних конфліктів у своїй доповіді представив адвокат, президент Громадської організації «Правозахисний ромський центр» Володимир Кондур.

Своєю чергою, старший інспектор з особливих доручень відділу уповноважених з контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Управління дотримання прав людини Національної поліції України Жанна Мішкевич торкнулася питання стану дотримання прав і свобод вразливих груп населення в Одеський області.

 

 

Далі презентацію щодо обґрунтування, актуальності та доцільності введення навчальної дисципліни «Захист прав і свобод вразливих груп населення Національною поліцією України» присутнім представила завідувачка кафедри теорії та філософії права Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент Лілія Матвєєва.

Учасники зустрічі долучилися до обговорення навчальної дисципліни, висловили певні зауваження та пропозиції щодо вдосконалення окремих положень програми та відзначили актуальність її запровадження у навчальному процесі.

 

ВЗГ ОДУВС

Схожі новини: