Контраст
Шрифт
Приймаємо статті до опублікування в наукових фахових виданнях ІДУ НД ЦЗ
НАВС

 

 

Шановні колеги!

 

Триває набір рукописів статей в чергові номери наукових фахових видань Інституту:

– «Науковий вісник: Державне управління»;

– «Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека».

Видання включені до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б».

Видання «Науковий вісник: Державне управління» спеціалізується у галузі державного управління за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування», в ньому публікуються результати досліджень присвячені питанням розвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузі державного управління та його інтеграції у світовий науковий простір.

Видання «Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека» спеціалізується в галузі технічних наук за спеціальностями 261 – «Пожежна безпека» та 263 – «Цивільний захист». У ньому висвітлюються результати наукових досліджень учених, здобувачів наукових ступенів та дослідників з актуальних проблем розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки.

Для подання публікації рукопис необхідно оформити відповідно до вимог, вказаних на вебсайті журналів:

«Науковий вісник: Державне управління» 

«Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека»

Видання «Науковий вісник: Державне управління» і «Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека» виходять як у друкованому так і в електронному вигляді два рази на рік.

З питань розміщення статей у фахових виданнях Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту звертайтеся:

 

тел: (093) 927 39 26;

e-mail: [email protected];

 

Редакційні колегії видань запрошують всіх заінтересованих осіб до співпраці. Будемо раді бачити ваші доробки на сторінках наукових журналів!

 

Схожі новини: