Контраст
Шрифт
Римська міністерська конференція
НАВС

Пріоритети розвитку Європейського простору вищої освіти (European Higher Education Area), учасницею якого Україна є з 2005 року, визначено під час конференцій міністрів, відповідальних за вищу освіту, країн Європейського простору вищої освіти, які організовує Група супроводу Болонського процесу (Bologna Follow-Up Group). Минулого тижня відбулася Римська міністерська конференція, що завершує дворічний цикл роботи Групи супроводу Болонського процесу.

 

Римська міністерська конференція

 

Захід уперше в історії Болонського процесу відбувся в онлайн форматі. Від Національної академії внутрішніх справ участь у конференції взяла старший науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук Дар’я Горбенко.

У межах конференції відбувся круглий стіл, учасниками якого стали представники Ради Європи, ЮНЕСКО й міністри освіти (або їхні представники) 48 країн-членів, під час якого схвалили Римське міністерське комюніке – основоположний документ, що окреслює пріоритети розвитку для країн ЄПВО на подальші 10 років.

 

Римська міністерська конференція

 

Римське міністерське комюніке акцентує увагу на фундаментальних цінностях вищої освіти – академічній свободі, університетській автономії та верховенстві права. Традиційно визначено пріоритетні напрями роботи Європейського простору вищої освіти в міжнародній співпраці, соціальному вимірі, цифровізації, визнанні кваліфікацій та забезпеченні якості вищої освіти.

Справедлива академічна мобільність і цифрове середовище вищої освіти – це саме ті напрями, які останніми роками активно й успішно реалізує академія.

Відділ організації наукової діяльності
та захисту прав інтелектуальної власності НАВС

Схожі новини: