Контраст
Шрифт
Творчий підхід до формування корпоративної культури Національної академії внутрішніх справ
НАВС

Науково-педагогічні працівники кафедри філософії права та юридичної логіки з нагоди 100-літнього ювілею академії спрямовують зусилля на презентацію, дослідження та формування корпоративної культури закладу вищої освіти в здобувачів у межах викладання нової для кафедри дисципліни «Професійна етика правоохоронної діяльності».

Під час лекційних занять у дистанційному форматі студенти 1-го курсу ННІ № 3 освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» отримали творчі завдання підготувати відеоролики про мотивацію професійного самовизначення, аргументацію вибору установи чи організації для майбутнього проходження ознайомчої та навчальної практики, а також стратегічно – для працевлаштування.

Осмислення етапів власної професійної кар’єри, цінностей етики правоохоронної діяльності, місії та завдань академії, норм Етичного кодексу НАВС, культури спілкування сприяє розвитку професійної культури здобувачів, фокусуванню їхньої уваги на опануванні правил етичної поведінки, утвердженню віри у власні сили, перспективи професійного розвитку, загалом – підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці.

На семінарських заняттях, які проходять уже в режимі аудиторної роботи, студентські групи мають можливість відчути дух єдиної команди, організаційний патріотизм, згуртуватися, відпрацювати навички співпраці, обговорити імідж, базові уявлення, артефакти, питання підтримки та зміни корпоративної культури в контексті стратегічного розвитку правоохоронних органів України, Національної поліції України, Національної академії внутрішніх справ.

Цікаву творчу роботу підготувала студентка 1-го курсу 103 СПД групи Ярослава Хороша: відеоверсію про свій шлях до академії, до професії, яку обрала, про базові етичні засади правоохоронної діяльності.

Саме люди є головним капіталом, а люди, об’єднані в культурну спільноту (організацію чи професійну групу), забезпечують організації успіх. Уміння гідно позиціонувати власний професійний вибір й освітній заклад, у якому зростає професіонал, сприяє формуванню позитивного іміджу та розвитку корпоративної культури й професійної етики як здобувачів вищої освіти, так і академії загалом.

Кафедра філософії права та юридичної логіки НАВС

Схожі новини: