Контраст
Шрифт
Участь фахівця НАВС у міжнародному проєкті ООН
НАВС

З 2019 року структури ООН, одним із засновників і членів якої є Україна, організували масштабну роботу з оновлення та уніфікації стандартів міжнародної миротворчої діяльності. Кінцевою метою цього проєкту є оновлення та розроблення відповідних стандартизованих тренувальних і навчальних курсів з підготовки поліцейських-миротворців, які мають охоплювати всі сфери міжнародної миротворчої діяльності, а також подальша імплементація цих курсів у діяльність країн-контриб’юторів.

На початковому етапі, протягом 2019–2020 років, до цієї роботи було залучено представників понад 32 країн – членів ООН і міжнародних організацій. Фахівці виконали значний обсяг роботи з підготовки необхідних методичних матеріалів за різними напрямами миротворчої діяльності. Наступний етап передбачає експертне оцінювання розроблених матеріалів і напрацювання єдиного узгодженого стандартизованого концепту підготовки та атестації поліцейського компонента для участі в міжнародних операціях ООН з підтримання миру та безпеки.

З-поміж експертів від України до зазначеної роботи було залучено представницю Національної академії внутрішніх справ – професора кафедри криміналістики та судової медицини підполковника поліції Поліну Антонюк, яка має досвід участі в міжнародній операції з підтримання миру та безпеки в Республіці Кіпр у складі українського контингенту.

Зокрема, 16–18 березня 2021 року Поліна Антонюк взяла участь у робочій зустрічі-тренінгу для міжнародних експертів (у режимі онлайн), учасників якої ознайомили з концепцією та методологією запланованої роботи. На тренінгу залучених експертів було розподілено на сім робочих груп за напрямами миротворчої діяльності та наявним особистим досвідом. Кожній робочій групі поставлено завдання та визначено терміни виконання, після чого результати їхньої роботи буде трансформовано у відповідні підготовчі й атестаційні курси.

На жаль, пандемія внесла корективи в масштабний проєкт ООН: з 2020 року зазначену роботу здійснюють в онлайн режимі, що ускладнює роботу фахівців, які перебувають у різних країнах і на різних континентах. Водночас об’єктивні умови актуалізують пошук нових форм і методів кооперації зусиль для ефективного застосування професійного та життєвого досвіду фахівців. Робота триває.


Відділ з питань забезпечення миротворчої діяльності МВС
(Спеціальний миротворчий центр),
кафедра криміналістики та судової медицини НАВС

Схожі новини: