Contrast
Letter
Успішна акредитація освітньо-наукової програми «Право» з підготовки PHD в ОДУВС
НАВС
Успішна акредитація освітньо-наукової програми «Право» з підготовки PHD в ОДУВС

27 серпня 2021 року відбулось засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, на якому розглянуто акредитаційну справу Одеського державного університету внутрішніх справ та прийнято рішення про акредитацію освітньо-наукової програми «Право» з підготовки докторів філософії.

За рішенням Національного агентства, ОНП «Право» відповідає сучасним вимогам підготовки докторів філософії, що дає можливість якісно готувати фахівців на високому рівні.

Спільні зусилля та наполегливість колективу вишу дозволили продемонструвати відповідність діяльності університету до сучасних стандартів підготовки здобувачів вищої освіти.

Бажаємо колективу Одеського державного університету внутрішніх справ та здобувачам нових досягнень і успіхів у науковій та освітянській діяльності.

ВЗГ ОДУВС

 

Схожі новини: