Контраст
Шрифт
В НАНГУ відбулась підсумкова науково-практична конференція слухачів, курсантів та студентів
НАВС

25 квітня 2024 року в рамках проведення щорічної підсумкової науково-практичної конференції слухачів, курсантів та студентів Національної академії Національної гвардії України підведенні підсумки науково-дослідної роботи учасників та наукових керівників наукових гуртків за 2023-2024 навчальний рік.

Спільними зусиллями керівників наукових гуртків, курсантів та професорсько-викладацького складу кафедр Академії було створено 4 секції  (15 підсекцій) за тематикою досліджень:

Секція № 1 «Актуальні проблеми службово-бойової (бойової) діяльності формувань сил безпеки і сил оборони України»;

Секція № 2 «Службово-бойова діяльність сил сектору безпеки та оборони держави: сучасний стан, проблеми та перспективи»;

Секція № 3 «Актуальні проблеми логістичного забезпечення підрозділів Національної гвардії, інших військових формувань та правоохоронних органів України»;

Секція № 4 «Актуальні питання лінгвістичного, правового та морально-психологічного забезпечення і соціально-гуманітарні проблеми службово-бойової (бойової) діяльності персоналу сектору безпеки і оборони України».

У підсумковій науково-практичній конференцій слухачів, курсантів і студентів НАНГУ взяло участь понад 328 здобувачів вищої освіти більш ніж 25 навчальних закладів України. Для більш структурованого  обговорення доповідей науковий захід був проведений онлайн за 15 підсекціями в різних напрямках.

З привітаннями на відкритті наукового заходу виступили заступник начальника академії з наукової роботи доктор технічних наук, професор полковник Кайдалов Руслан Олегович, керівники секцій та підсекцій, наукові керівники гуртків Академії, які надали оцінку наукової роботи молодих вчених і курсантів та побажали плодотворної роботи.

З ґрунтовними науковими доповідями на засіданнях підсекцій виступили онлайн більш ніж 68 учасників, в тому числі представники 13 навчальних закладів України. Під науковим керівництвом курсантами, слухачами та студентами були підготовлені наукові доповіді, що можуть бути в подальшому впроваджені в навчальний процес та рекомендовані до продовження наукових розробок на базі науково-дослідних центрів навчальних закладів. Учасники конференції мали можливість представити свій напрацьований матеріал та наукові здобутки, що були отримані під час активної участі у роботі наукових гуртків кафедр та наукових лабораторій навчальних закладів. Виступи доповідачів супроводжувались демонстрацією змістовних презентацій з кожної тематики.

Учасники наукового заходу подали більше 445 тез доповідей за профільними тематиками підсекцій. За підсумками роботи щорічної підсумкової науково-практичної конференції слухачів, курсантів та студентів буде видано збірник тез доповідей, що буде розміщений на сайті НАНГУ (https://nangu.edu.ua/about/2024-rik).

Підсумки роботи ще раз довели, що наукова діяльність є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання здобувачів вищої освіти. Навчаючись, курсанти мають змогу отримувати не тільки знання за обраною спеціальністю, а й отримати перший досвід і, головне – перші результати в напрацюванні своєї інтелектуальної власності на основі поєднання навчального процесу з практикою наукової та інноваційної діяльності: стаття в науковому журналі, перша доповідь на науково-практичній конференції.

Організаційний комітет конференції дякує науково-педагогічному складу академії, молодим вченим, аспірантам, курсантам та гостям за активну участь у роботі підсумкової науково-практичної конференції слухачів, курсантів та студентів та бажає всім успіхів у науковій діяльності!

Схожі новини: