Contrast
Letter
В ОДУВС відбувся науково-практичний круглий стіл «Актуальні питання протидії корупції: міжнародний та національний досвід»
НАВС
В ОДУВС відбувся науково-практичний круглий стіл «Актуальні питання протидії корупції: міжнародний та національний досвід»

З метою формування у здобувачів вищої освіти та працівників Одеського державного університету внутрішніх справ нульової толерантності до корупційних проявів, кафедрою адміністративного права та адміністративного процесу спільно з кафедрою адміністративної діяльності поліції за участю науково-педагогічних працівників, магістрів, аспірантів, практичних працівників та наукової спільноти був проведений науково-практичний круглий стіл «Актуальні питання протидії корупції: міжнародний та національний досвід», присвячений Міжнародному дню боротьби з корупцією.Корупція, як інтернаціональне глобальне явище, притаманне усім країнам незалежно від політичного устрою і рівня економічного розвитку. Справа лише в масштабах і в формах участі у корупції урядових структур.Відомо, що корупція завжди зростає, коли країна знаходиться на стадії трансформації. Оскільки Україна проходить не просто стадію демократизації державного устрою, а здійснює докорінну трансформацію економічного і політичного устрою, правової і соціальної систем, то зростання рівня корупції є об’єктивно обумовленим фактором.Але визнання зростання рівня корупції об’єктивно обумовленим фактором зовсім не означає, що з нею треба примиритись. Тому вивчення причин і наслідків розповсюдження корупції, систем боротьби з нею сьогодні – нагальна проблема суспільних наук, в першу чергу, юридичних.За результатами проведення науково-практичного круглого столу учасники дійшли висновку, що важливим фактором запобігання проявам корупції є вдосконалення діяльності органів по боротьбі з корупцією. Також необхідно більше уваги приділяти своєчасному реагуванню на повідомлення громадян, засобів масової інформації, результати соціологічних досліджень про корупційні діяння та інші протиправні дії посадових осіб, поширеність корупції в окремих відомствах.Єдина мета зусиль усіх державних органів у цьому напрямі – це забезпечення дотримання прав і свобод громадян, якнайповнішої реалізації їхніх законних інтересів, адже єдиним чинником ефективності роботи у цьому випадку є те, наскільки громадяни задоволені виконанням зобов’язань, які бере на себе держава.

Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу ОДУВС

Схожі новини: