Контраст
Шрифт
Вища юридична освіта в ХХІ столітті: виклики та перспективи розвитку
НАВС

Відбулася Всеукраїнська конференція «Вища юридична освіта в ХХІ столітті: виклики та перспективи розвитку», в якій взяли участь понад ста науковців – представників 18 закладів вищої освіти України. Харківський національний університет внутрішніх справ представили науковці на чолі з академіком Національної академії правових наук України, доктором юридичних наук, професором, Заслуженим юристом України Олександром Бандуркою, проректором доктором юридичних наук, професором, Заслуженим юристом України Леонідом Могілевським, завідувачем науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності доктором юридичних наук, доцентом Костянтином Бугайчуком.

 

 

Організаторами наукового заходу виступили провідні заклади вищої освіти, факультети українських вишів юридичного спрямування, державні установи, об’єднання: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Юридичний факультет Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», Юридичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Національна академія внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ, Національна академія Служби безпеки України, Університет державної фіскальної служби України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Академія Державної пенітенціарної служби України, Національна академія Національної гвардії України, Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету, Українська асоціація міжнародного права, Інститут законодавства Верховної Ради України, Європейська асоціація студентів права (ELSA Україна).

На основних актуальних питаннях та першочергових завданнях сучасної юридичної науки у своєму вступному слові наголосив кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, голова правління ГО «Експертний центр з прав людини», науковий консультант Центру Разумкова Володимир Сущенко.

Робота конференції проходила у трьох секціях за напрямами. У секції № 1 «Структурні зміни у вищій юридичній освіті: формальні чи сутнісні перетворення» розглядалися наступні питання: система юридичної освіти у контексті загальних процесів розвитку вищої освіти; можливість ухвалення окремого закону про вищу правничу освіту; заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання; ступені та форми здобуття юридичної освіти; перелік спеціальностей, за якими може здобуватися вища юридична освіта; системи юридичної освіти у країнах Європейського Союзу; професійні кваліфікації доступу до юридичної професії у зарубіжних країнах.

У секції № 2 «Забезпечення академічної свободи та доброчесності як базових принципів організації освітнього процесу в правничих школах» піднімалися питання щодо перспектив впровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту з освіти та академічної свободи юридичних шкіл; спрощення доступу до оприлюднення результатів наукових досліджень; публікаційної активності як критерія ефективності науково-педагогічних кадрів; розбудови системи забезпечення академічної доброчесності; шляхів формування високої академічної культури здобувачів освіти; проблеми академічної відповідальності здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників; академічного плагіату та самоплагіату.

На секції № 3 «Шляхи підвищення якості вищої юридичної освіти в Україні: сучасний стан та реальні практичні кроки» було розглянуто наступні питання: практична складова в системі підготовки здобувачів вищої освіти; впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес; використання інноваційних методик навчання у контексті підготовки юристів; міждисциплінарні програми навчання; післядипломна освіта (перепідготовка та підвищення кваліфікації); проблема поглибленого вивчення іноземних мов; юридична освіта та створення сучасного науково-освітнього простору.

 

 

Активний обмін думками та результати напрацювань, за переконанням учасників конференції, стануть одним із дієвих кроків на шляху модернізації вищої юридичної освіти в Україні.

ВЗГ ХНУВС

Схожі новини: