Контраст
Шрифт
Вітаємо Андрія Вознюка з присудженням премії Президента України для молодих вчених 2020 року
НАВС

Згідно з Указом Президента України від 29 грудня 2020 року № 595/2020 та на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки премію Президента України для молодих вчених 2020 року присуджено майору поліції Андрію Вознюку – докторові юридичних наук, професорові, завідувачеві наукової лабораторії з проблем протидії злочинності навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ за роботу «Сучасна концепція кримінально-правової протидії організованій злочинності».

Зазначений науковий доробок ученого присвячений дослідженню кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення, зокрема незаконне збагачення, і декларування недостовірної інформації, злочини, учинені злочинною спільнотою, особою, яка здійснює злочинний вплив, зокрема особою, яка перебуває в статусі «вора в законі», проблем кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення правил і норм щодо запобігання COVID-19, а також домашнє насильство.

Основні положення досліджень Андрія Вознюка відображено в 250 наукових працях, серед яких 19 монографій, підручників, навчальних посібників, енциклопедій, науково-практичних коментарів, 64 наукові статті у фахових виданнях України й іноземних країн, 4 наукові статті в періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 50 методичних рекомендацій, 25 свідоцтв про реєстрацію авторського права на методики правоохоронної діяльності, понад 100 тез доповідей на науково-практичних заходах.

Результати наукових напрацювань вченого активно обговорювали на наукових заходах різного рівня, зокрема організованих Консультативною місією ЄС, ОБСЄ, EUAM, TAIEX, Право-Justice, DCAF, La Strada Ukraine тощо. На їх підставі сформовано пропозиції з удосконалення законодавства та правоохоронної практики, їх використовують в освітньому процесі.

Колектив НАВС вітає Андрія Вознюка з високою державною відзнакою! Напередодні 100-річного ювілею закладу бажаємо й надалі примножувати славні традиції знаних наукових шкіл академії!

Відділ організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності, навчально-науковий інститут № 1 НАВС

Схожі новини: