Контраст
Шрифт
Акредитовано освітньо-наукову програму «Доктор філософії»
НАВС

Національним агентством із забезпечення якості освіти ухвалено рішення про успішну акредитацію освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти (PhD) Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, гарантом якої виступає завідувач науково-дослідної лабораторії Університету, доктор юридичних наук, професор Дудоров Олександр Олексійович (протокол №16 (59) від 30 вересня 2021 р.).

Строк дії сертифіката про акредитацію ОНП до 01 липня 2027 р.

Оцінка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, підтверджує якісну підготовку здобувачів вищої освіти та високий професіоналізм колективу ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка.

Зробимо освіту і науку краще разом!

Схожі новини: