Контраст
Шрифт
Вийшов друком том 19 Великої української юридичної енциклопедії «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» (ХНУВС)
НАВС

У видавництві «Право» вийшов друком том 19 Великої української юридичної енциклопедії «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура», співголовою редакційної колегії якого є доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Сергій Гусаров. У його підготовці також взяли участь науковці університету.

Видання є систематизованим зведенням про основні поняття та категорії кримінального процесуального права, судоустрою, прокуратури та адвокатури. У томі значну увагу приділено визначенню правового змісту загальних засад кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження, правових властивостей судових рішень, категорій доказового права, наданню роз’яснень стосовно процесуального статусу учасників кримінального провадження, функціональної спрямованості діяльності сторін кримінального провадження, слідчого судді та суду, а також здійсненню тлумачення змісту конституційних засад судоустрою та судочинства, природи, функцій та ознак судової влади, правового статусу суддів і органів, що становлять інфраструктуру судової влади, набуттю статусу судді, прокурора та адвоката, особливостям притягнення їх до відповідальності та багатьох інших понять і термінів.

Видання розраховане на вчених-правознавців, викладачів, аспірантів, практичних працівників – суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, правозахисників, майбутніх правників – здобувачів вищої освіти, а також усіх, хто цікавиться правовими проблемами.

ВЗГ ХНУВС

Схожі новини: