Контраст
Шрифт
Приймаємо статті до опублікування в науковому журналі "ЛЬВІВСЬКИЙ ФІЛОЛОГІЧНИЙ ЧАСОПИС"
НАВС

Шановні колеги!

Рік заснування: 2017.

Тематична спрямованість: актуальні проблемні питання різних галузей філології, новітніх методів викладання мов та літератур світу в контексті міжкультурної комунікації.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, польська мови.

Засновник і видавець: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2663-340X (Print) 2663-3418 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 22916-12816 Р від 12.07.2017 р.

Фахова реєстрація: Науковий журнал «Львівський філологічний часопис» включено до переліку наукових фахових видань (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 035. Філологія відповідно до Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4). 

E-mail: editor@philologyjournal.lviv.ua

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

          Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).

          Файл подання є документом у форматі Microsoft Word

          Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

          Текст набраний 14-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1,5; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

          Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

 

Більш детальна інформація за посиланням: науковий журнал «Львівський філологічний часопис» 

Схожі новини: